Update maatregelen voor ‘t Slingertouw i.v.m. het Coronavirus

 

Beste ouders/ verzorgers,
 

Het nieuws volgt elkaar snel op. Ook vandaag volgen we het nieuws en gaan we samen horen welke wending het gaat nemen voor scholen en dus de kinderen.

Onderstaande communicatie is op basis van het open blijven van scholen. Mocht het besluit komen om scholen te sluiten, vervalt dit en mailen wij morgen over een plan voor het thuis-leren voor kinderen.

Afgelopen donderdagmiddag heeft het kabinet en RIVM nieuwe richtlijnen gedeeld. In het verlengde hiervan informeren we u over een aantal maatregelen die we als Spilcentrum Grasland en Spilcentrum Waterlinie nemen. Deze gelden vanaf maandag 16 maart tot 31 maart of tot nader bericht.

Het Spilcentrum Grasland en Waterlinie is vanaf maandag 16 maart alleen toegankelijk voor medewerkers en kinderen van ’t Slingertouw, Korein en de schoonmaakdienst.

We vragen van alle ouders/ verzorgers en alle anderen die kinderen komen brengen of ophalen om niet meer met de kinderen mee naar binnen te komen. U kunt afscheid nemen op het plein of bij de deur.

De leerkrachten van groep 1-2 Grasland halen de kinderen op het schoolplein op. De leerkrachten van groep 1-2 Waterlinie ontvangen de kinderen bij de deur. De kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig naar de klas.

Kinderen die ’s morgens naar de voorschoolse opvang van Korein gebracht worden of ’s middags opgehaald worden bij de buitenschoolse opvang van Korein worden bij de deur van het gebouw opgehaald en weggebracht door medewerkers van Korein.

Alleen ouders/ verzorgers van 0 tot 4 jarigen mogen het gebouw binnen om hun baby of peuter naar Korein te brengen en op te halen.

Ook vinden alle externe hulp en na-schoolse activiteiten, zoals muziek- en danslessen niet meer plaats in het gebouw.

We hopen dat we door deze aanvullende maatregelen ervoor kunnen zorgen dat school een veilige plek voor kinderen en medewerkers van het Spilcentrum is en blijft. Belangrijk blijft dat kinderen die naar school komen klachtenvrij zijn.

Vandaag hebben we een nieuwe inventarisatie in het team gehouden om te weten wie er morgen een groep kunnen opvangen en les kunnen geven. Nog steeds zijn er collega’s met milde luchtwegklachten en kunnen dus niet komen werken, zoals het RIVM adviseert. Dit heeft ook morgen de nodige consequenties voor 't Slingertouw.  

Op dit moment lossen we de vervanging van verschillende groepen op door de inzet van onderwijsassistenten, leerkrachten die extra willen werken, de ict-er, de taalklas- leerkracht, de plusklas- leerkracht, de intern begeleiders en de directie. 

Mocht het ons niet lukken om vervanging voor alle groepen te organiseren waarvan de leerkracht afwezig is, laten we dit de avond ervoor weten en vragen wij u uw kind thuis te houden. We doen ons uiterste best om dit te beperken.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Vriendelijke groeten,

Team Spilcentrum Grasland en Spilcentrum Waterlinie.

’t Slingertouw

Korein Grasland

Korein Waterlinie

Delen: