REMINDER; vrijwillige ouderbijdrage

 

21-9

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Een herinnering voor degene die de ouderbijdrage niet overgemaakt heeft!
Mogen we u vriendelijk vragen om deze vrijwillige ouderbijdrage over te maken?

Delen: