Terugblik op de studiedag

 

8-12

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Terwijl de kinderen aan het spelen waren met de cadeautjes was er voor de collega’s een studiedag.

We zijn gestart met het doorlopen van onze visie. Daarna is er over vele onderwerpen gesproken, we noemen er een paar;

Snappet; hoe kunnen we de analyse van Snappet goed lezen zodat we nog beter aan kunnen sluiten bij de behoefte van de leerling.

Google Classroom; In enkele groepen 6 wordt momenteel gewerkt met deze digitale werkomgeving. Collega’s van groep 6 hebben aan de collega’s laten zien welke mogelijkheden dit biedt.

ICT tools in de onderbouw; Juffrouw Danique heeft aan de collega’s laten zien hoe zij ICT inzet bij de kleuters.

Groep 3 onder de knie; de collega’s van groep 3 zijn dit jaar geschoold om de lessen uit veilig leren lezen interactiever in te zetten (circuitvorm)

Ruimtes; Hoe kunnen de groepen 7 & 8 nog beter profiteren van de verschillende ruimtes die aanwezig zijn in locatie Waterrijk.

GGD; Een presentatie van de GGD waar zij hebben aangegeven hoe ze de school nog beter kunnen ondersteunen.

Internationalisering; Wat is de next step? ideeen/ voorstellen zijn besproken. Later meer!

Voorbereiden van de thema’s: De groepen 5 en 6 zijn de nieuwe thema’s voor ons 3O onderwijs vast gaan voorbereiden. Stadsbouwers en uitvindingen!

In de middag zijn de collega’s gestart met de voorbereiding voor de kerstviering… want, er staat dit jaar weer een musical op het programma.

 

 

Delen: