Aanpassingen sportdag groepen 6,7 en 8

Beste ouders en verzorgers van de groepen 6, 7 en 8.
Vanwege de drassige velden moeten we helaas aanpassingen doen in het bovenbouw programma en zijn we genoodzaakt een aantal activiteiten te cancelen. De onder- en middenbouw hebben een sportdag op kunstgras en pleintjes, daardoor kunnen die activiteiten zoals gepland doorgaan. 

Om de bovenbouw kinderen toch nog wat leuke activiteiten te bieden gaan per groep 2 sporten wel door. Deze sporten worden door de leerkrachten zelf begeleid. De kinderen dienen in sportkleding te komen, de groepen 6 en 8 een fiets mee te nemen en de groepen 8 droge kleding en een handdoek. Bij deze willen we nogmaals alle ouders die zich hadden aangemeld bedanken.

Volgend jaar beter, het is helaas niet anders.
Sportieve groet van de werkgroep Sportdag 6-7-8.
Dear parents of group 6, 7 and 8.
Due to the waterlogged fields, we unfortunately have to cancel the sports day again. The lower and middle grades have a sports day on artificial grass and squares, so these activities can continue.
To offer the children some fun activities, 2 sports will continue per group. These sports are supervised by the teachers themselves. The children must come in sportswear, groups 6 and 8 must bring a bicycle and groups 8 must bring dry clothing and a towel. We would like to once again thank all parents who registered.
Better luck next year, unfortunately it's no different.
Sporty greetings from the Sports Day 6-7-8 working group.