De week van de lentekriebels is verzet naar 6 tot 17 mei.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wellicht heeft u in het nieuws al gelezen dat de week van de lentekriebels i.v.m. de Ramadan is verzet. 
Wij als school hebben ervoor gekozen om later in dit schooljaar aandacht te besteden aan de week van de lentekriebels. De week wordt verzet naar de periode na de meivakantie van 6 tot 17 mei.  
Wij zullen u tijdig informeren over de inhoud van de week. U mag er natuurlijk vanuit gaan dat wij als school een passend en wel overworgen aanbod bieden. Mocht u vragen hebben, loop dan gerust even binnen. 

Team 't Slingertouw


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear parent(s)/caregiver(s),

You may have read in the news that the week of spring fever has been postponed due to Ramadan. 
We as a school have chosen to pay attention to the week of spring fever later in this school year. The week will be moved to the period after the May vacations from May 6 to 17.  
We will inform you in time about the content of the week. You may of course assume that we, as a school, will provide an appropriate and well covered offer. If you have any questions, please feel free to drop by. 

Team 't Slingertouw.