Fijne vakantie!

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Vandaag sluiten we de week alweer af en luiden we samen de vakantie in. Wat is het toch weer fijn om de kinderen op school te zien. Echt een feestje! Deze week typeerde zich door vele blije kindergezichten, veel sneeuwpret en een ontspannen sfeer op beide locaties.

Samen met de kinderen hebben we de draad opgepakt waar we gebleven waren met het online onderwijs. De komende periode gebruiken we om terug te pakken op het geleerde en gemaakte tijdens het thuisonderwijs en werken vandaaruit lekker hard door aan taal en rekenen.

We hebben hierbij niet enkel aandacht voor het didactische stuk, zeker ook voor het pedagogische. We maken de kinderen deze week ontspannen en blij mee. Echter zijn er ongetwijfeld ook kinderen die het zwaar hebben gehad tijdens de sluiting van de scholen en momenteel niet lekker in hun vel zitten. Voor ons is het dan belangrijk om hier met u samen in op te trekken. We vragen u contact op te nemen met de leerkracht als u zorgen heeft om het welbevinden van uw kind.

Graag willen we ook stilstaan bij alles wat u als ouder, de afgelopen weken voor uw kind gedaan heeft. Dat verdient een groot compliment en waardering vanuit de kinderen maar zeker ook vanuit ons als team. Bedankt!

Gisteren heeft u een vragenlijst in uw mailbox ontvangen. Dit is een vragenlijst die we gebruiken om het onderwijs op 't Slingertouw nog beter te organiseren. Graag horen we uw kijk op de verschillende ontwikkelingen op school. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten en kan tot 5 maart ingevuld worden.

Ook het team van 't Slingertouw en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vullen een vragenlijst in. Uiteraard krijgt u een terugkoppeling van de belangrijkste uitkomsten.

Na de voorjaarsvakantie maken we een start met het formeren van de groepen van volgend schooljaar. Voor het eerst sinds tien jaar weer een volledige bovenbouw met een groep 7 en 8 op locatie Grasland. Dit betekent dat vanaf volgend schooljaar op beide locaties alle jaargroepen aanwezig zijn. Het aantal groepen bovenbouw op locatie Grasland is echter nog niet duidelijk.

Het formeren van de kleutergroepen is ieder jaar een belangrijk onderdeel van onze formatie. Om goed zicht te krijgen op het aantal kleuters is het van belang dat jongere broertjes of zusjes die nu tweeënhalf of 3 zijn, ingeschreven staan. Wilt u eraan denken uw kind tijdig aan te melden.

De adviesgesprekken van de groepen 8 hebben afgelopen week plaatsgevonden. Wederom zijn we tot mooie adviezen gekomen met een adviescommissie bestaande uit de leerkracht(en) van 8, de leerkracht(en) van 7 vorig jaar, de intern begeleider, de adjunct-directeur en de directeur. We zijn erg trots op onze 8ste jaars! In de week van 15 maart melden zij zich aan op het voortgezet onderwijs. Dit jaar verloopt de inschrijving veelal digitaal. De ouders van de kinderen van groep 8 krijgen hier nog bericht over.

De oudergesprekken van de groepen 1 t/m 7 vinden plaats in week 11. We vertellen u dan graag meer over de ontwikkeling van uw kind. Uw kind heeft vorig schooljaar bij het tweede rapport een eigen stukje mogen schrijven, invullen of tekenen. Op deze manier hebben kinderen meer eigenaarschap gekregen over hun ontwikkeling. We vergroten daarmee onder andere betrokkenheid en het zichtbaar maken van leren en ontwikkeling. Op de achtergrond zijn we al langer bezig met het ontwikkelen van een rapportfolio (de combinatie tussen een rapport en een portfolio). U hoort daar in de loop van dit schooljaar meer over. Door de eerste lockdown is het onderdeel m.b.t. het aandeel van kinderen hierin versneld. Bij het eerste rapport van dit schooljaar krijgen kinderen dus opnieuw een aandeel. De vorm en inhoud kan per leerjaar verschillen.

Zoals u vorige week wellicht al gelezen heeft moeten kinderen die klachten vertonen passend bij Covid-19 thuis blijven. In de beslisboom kunt u lezen wanneer een kind wel of niet naar school mag www.boink.info/beslisboom.

Wij wensen u een fijne vakantie toe en hopen alle kinderen gezond terug te zien op maandag 22 februari!
 

Delen: