Formatie 2019 -2020

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Terwijl we langzaamaan het einde van dit schooljaar naderen, staan er nog vele leuke activiteiten op het programma. Afgelopen dinsdag hebben we een fantastisch internationaal kinderfeest gevierd. Een feest voor de hele wijk waar we met elkaar laten zien hoe trots we zijn op de 'wereld in school' en op de manier waarop wij met elkaar vorm geven aan de woorden 'samen en verbinding'. Optredens, culinaire kraampjes van over de hele wereld, muziek, live cooking, knutselkraampjes met ieder een eigen land, enz enz. 
We hebben met de verkoop van de stempelkaarten 647 euro opgehaald. Vorig schooljaar was dit 573 euro. Samen vormt dit het spaarpotje voor een watertappunt zodat kinderen met hun flesje water kunnen tappen. Dit is een initiatief vanuit het duurzaamheidsproject van eco-schools. 

https://www.ed.nl/eindhoven/van-elk-land-een-klein-hapje-proeven-op-basisschool-t-slingertouw-in-eindhoven~aeaf3326/ 
 

Deze week staan de oudergesprekken op het programma. Maandag gaan de rapporten mee en we hopen elkaar dan tijdens het oudergesprek een hand te kunnen geven en u te bedanken voor dit schooljaar. 
Voor de groepen 8 nog een aantal speciale momenten zoals de musical, de afscheidsavond en natuurlijk het uitglijden! We hopen natuurlijk dat onze kinderen met fijne, leuke en mooie gevoelens en ervaringen van school vertrekken. We wensen ze nu alvast heel veel plezier en succes in hun verdere schoolloopbaan! 
In de laatste schoolweek maken alle kinderen kennis met de 'nieuwe' leerkracht van volgend schooljaar. Sommige groepen maken ook kennis met de nieuwe klasgenoten. Een mooi en spannend moment weer altijd! 
Bijgaand treft u de formatie voor volgend schooljaar (klik hier). Op de lijst kunt u de huidige groep van uw zoon/ dochter terugzien en de groep voor volgend schooljaar. De nieuw gevormde groepen hebben of de groepslijsten al meegekregen of krijgen deze nog mee. De groepen 7 hebben deze reeds ontvangen. De kleutergroepen van beide locaties, de groepen 3 van Grasland en 3, 3-4 en 4 van Waterrijk krijgen de lijsten eind deze week mee. 
Naast de leerkrachten voor de groep, hebben we natuurlijk een heel team eromheen. Zo verzorgen juf Eva en juf Carine bijvoorbeeld de plusklas. Het begeleidingsteam bestaat uit juf Iris, juf Jiska, juf Danielle, juf Kim, juf Maaike en nieuw in het team juf Jacqueline. Juf kim start met het nieuwe schooljaar aan haar zwangerschapsverlof. Tijdens haar afwezigheid neemt juf Jill haar werkzaamheden over. 
Op beide locaties hebben we collega's die ons ondersteunen, juf Nicolet en juf Hillig. De gymlessen worden verzorgd door meneer Marijn en juf Carlijn en onze ict-er is meneer Robin. Tot slot ligt de coördinatie rondom de voor- en vroegschoolse educatie in handen van juf Chantal. 
Mocht u naar aanleiding van de formatie vragen hebben, dan horen wij deze graag.
Intussen lopen allerlei onderwijsontwikkelingen door. We hebben de afgelopen periode 2 taalexpert Engels op bezoek gekregen. Zij hebben een algehele screening gemaakt van de hele school wat betreft ons Engels onderwijs. Denk aan bijvoorbeeld onze eigen spreekvaardigheid (middels een toets), de methode die we hanteren, de leerlijn door de hele school, de lessen die we geven, differentiatie de we aanbrengen en nog heel veel meer punten. Best wel spannend allemaal, het had iets weg van een inspectiebezoek. Volgende week dinsdag krijgen wij het officiële keurmerk VVTO. In het kort betekent dit dat we op een goede manier een tweede taal aanbieden op school. Mooi compliment dus voor 't Slingertouw! Voor ons staat taal niet enkel als het aanbieden van een tweede taal, maar staat het vooral ook in relatie tot onze visie. We willen de kinderen opleiden tot wereldburgers. 
Naast de Engelse taal, blijft de Nederlandse taal natuurlijk belangrijk. We gaan voor goed onderwijs met een goede basis in taal en rekenen. Al een aantal jaren liepen wij tegen een verouderde methode van taal aan. Dit jaar zijn we een oriëntatie gestart naar een nieuwe methode voor taal, spelling en woordenschat. We hebben met elkaar gekeken naar de volgende punten; wat past bij het onderwijs van nu, bij het kind van nu, bij onze populatie, welke rol heeft ict in de methode, hoe is de balans tussen het leren van taal en het werken vanuit vaardigheden, welke methode ligt qua niveau hoger in aanbod, kortom welke methode past bij 't Slingertouw. We zijn uitgekomen op Taal Actief. Volgend schooljaar starten we met de implementatie.
Zoals eerder aangekondigd start volgend schooljaar onze nieuwe collega binnen de directie. Mart van der Heijden is de nieuwe locatieleider van locatie Grasland. 
Het directieteam van 't Slingertouw bestaat uit Marian Bosman (locatieleider locatie Waterlinie), Mart van der Heijden (locatieleider locatie Grasland) en Sultan Solak-Bilici (Directeur 't Slingertouw, Spil Grasrijk  en Spil Waterlinie). 

Fijne week!

Delen: