Groep 3 onder de knie

 

11-12-2018

Dit schooljaar zijn de groepen 1, 2 en 3 gestart aan een traject om de overgang van groep 2 naar 3 te verkleinen. We zijn samen met de organisatie ‘Onderwijs Maak Je Samen’ gaan kijken hoe we dit het beste vorm konden gaan geven. We hebben drie bijeenkomsten gehad waar continue spelend leren vooraan stond. Dit traject is tot stand gekomen omdat we merken dat kinderen de overgang van groep 2 naar groep 3 soms erg moeilijk vinden. Het spelend leren in groep 1, 2 was niet in overeenstemming met het klassikale onderwijs in groep 3. We wilden hier graag verandering in brengen.

Veel mensen zien groep 3 als de start van de schoolloopbaan, kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. In praktijk is dit niet zo zwart wit. In de groepen 1 en 2 wordt echt de basis gelegd voor het leren. Kinderen komen zelfstandig uit groep 2 en zijn al mede-eigenaar van hun leerproces. Kinderen zijn zich daar niet bewust van omdat dit allemaal spelenderwijs gebeurd. Dit is een belangrijk proces wat zeker niet overgeslagen moet worden. In spelen ligt het fundament van leren. In deze cursus hebben we geleerd dat kinderen tot hun achtste jaar makkelijker leren op een speelse manier. In groep 3 ‘vergeten’ we dit wel eens. In groep 3 draagt de leerkracht nieuwe kennis over. Zonde want kinderen leren ontzettend veel zelf. Kijk maar eens hoeveel kinderen er al kunnen lezen als ze groep 3 binnen komen. De cursus ‘groep 3 onder de knie’ geeft de leerkracht ruimte om met doelen aan de slag te gaan en deze te verweven in een rijke speelleeromgeving.  We worden weer aangesproken op onze creatieve kant om op een andere manier ons onderwijs vorm te geven. Het spelen staat weer centraal. Kinderen gaan aan de slag met circuits waar aandacht is voor werkvormen die alle facetten rondom leren activeren. Het werkboekje komt in één onderdeel terug, en daarnaast verschillende spelvormen. Kinderen gaan enthousiast aan de slag en spreken dus elke vorm van leren aan. In de middag gaan kinderen weer actief spelen in hoeken zoals de huishoek, bouwhoek, motoriekhoek, enzovoort. In deze spelhoeken komen ook leerdoelen aan bod. We proberen de hoeken zo in te richten dat zij een onderdeel van het leerproces zijn. Joyce (de deskundige van Onderwijs Maak Je Samen) heeft ons stapsgewijs meegenomen in de mogelijkheden die er zijn om het leren lezen, schrijven en rekenen te integreren in een speelrijke leeromgeving. Daarbij hebben we zelf ondervonden hoe het is om spelenderwijs te leren. We zijn zelf namelijk een aantal spellen gaan spelen en daarbij hebben we nagedacht over hoe we dit spel nu eenvoudiger of uitgebreider konden maken.

De cursus was gericht op de leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3. We hebben veel kennis met elkaar uitgewisseld, maar we kwamen ook tot de conclusie dat we hier in de hogere klassen ook zeker iets mee kunnen. Hoe we dit gaan doen is nog even de vraag. Wij gaan onze ervaringen zeker delen. De cursus heeft ons een grote winst opgebracht.

We zien kinderen weer met veel enthousiasme leren en ze verrassen ons met het effect van spelend leren op hun ontwikkeling. Veel kinderen zijn heel enthousiast als ze groep 3 binnen komen, maar naar mate ze verder in het leerjaar komen wordt het enthousiasme minder. Door meer spelenderwijs te leren hopen we het enthousiasme vast te kunnen houden omdat we elk kind op zijn of haar manier van leren aan proberen te spreken. Ons onderwijs in groep 3 is dus enorm in ontwikkeling.

Heeft u hier vragen over dan horen we dat graag, loop dan gerust eens binnen.

Delen: