Groepen 2020-2021

 

Beste ouders/ verzorgers,
 
Graag willen we u op de hoogte brengen over het proces rondom de vorming van de groepen voor schooljaar 2020/2021. Voor beide locaties zijn er aantal veranderingen. De keuzes die gemaakt worden hebben te maken met de huidige leerlingenaantallen. 
 
Locatie Grasland:
 
In 2011 heeft 't Slingertouw locatie Waterrijk als tweede locatie gekregen.
Destijds is de keuze gemaakt, vanwege een te groot aantal leerlingen, dat de groepen 7 en 8 van locatie Grasland naar locatie Waterrijk zouden verhuizen. Al 9 jaar gaan jaarlijks de groepen 6 van Grasland na de zomervakantie naar locatie Waterrijk om daar hun schoolcarrière in de bovenbouw af te maken. Ook hebben we destijds de uitspraak gedaan dat we een bovenbouw houden op locatie Grasland zodra zich de mogelijkheid voordoet. 
Wel, die tijd is aangebroken. Dit betekent concreet dat twee groepen 6 na de zomervakantie als groep 7 op locatie Grasland kunnen blijven en het jaar daarna ook in groep 8 op locatie Grasland kunnen blijven. 
We maken dus na de zomervakantie een start met het opzetten van een bovenbouw op locatie Grasland en groeien door in 2 jaar tijd tot 2 volwaardige Spilcentra's voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Jaarlijks bekijken we of enkele dan wel alle groepen 6 kunnen blijven op Grasland. Welke groep na de zomervakantie naar locatie Waterrijk gaat en welke groepen op locatie Grasland blijven is nog niet bekend. We gaan heel zorgvuldig met dit proces om en houden u op de hoogte. 
Verder starten we op locatie Grasland met vier kleutergroepen. Vrij vlot, hoogstwaarschijnlijk rond de herfstvakantie, starten we een vijfde kleutergroep. De ouders van de kleutergroepen waar veranderingen voor gelden nemen wij persoonlijk mee in de communicatie hierover.
De huidige vier groepen 4 op Grasland vormen we tot drie groepen 5. Het vormen van nieuwe groepen is een zeer zorgvuldig proces waar wij veel tijd en energie in steken. De ouders van de groepen 4 krijgen binnenkort een brief met daarin uitgebreide uitleg over dit proces. 
 
Locatie Waterrijk:
 
Wederom formeren we op locatie Waterrijk een groep 3 en een combinatiegroep 3/4 volgend schooljaar. De huidige groep 4 leerlingen formeren we tot twee groepen 5. Binnenkort starten we met het vormen van de groepen. Uiteraard houden we de desbetreffende ouders op de hoogte.
 
Alle aanvullende communicatie voor de groepen van beide locaties waar veranderingen voor gelden volgt in de loop van volgende week. 
 
De groepen voor schooljaar 2020-2021:
 
Let op! De letters achter de groepen zijn willekeurig en kunnen afwijken van de huidige groepsnamen. Voorbeeld: huidige groep 6a kan het jaar erop 7b heten.
 
Locatie Grasland
Groep 1-2a t/m 1-2e
Groep 3a t/m 3c
Groep 4a t/m 4c
Groep 5a t/m 5c
Groep 6a t/m 6c
Groep 7a en 7b 
 
Locatie Waterrijk
Groep 1-2wa t/m 1-2wc
Groep 3w
Groep 3/4w
Groep 4w
Groep 5wa en groep 5wb
Groep 6wa en groep 6wb
Groep 7wa t/m 7wc
Groep 8a t/m 8e
 
 

Delen: