Groepsverdeling nieuwe schooljaar is weer gestart

 

17-1

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Traditiegetrouw getrouw starten we het groepsverdelingsproces in het nieuwe jaar. Hoeveel groepen kunnen we formeren, hoe zitten we met de aantallen, wat is de voorkeur van de collega voor welke groep. Een hele puzzel elk jaar weer.

Wat we inmiddels weten is dat ook volgend schooljaar de groepen 7 & 8 naar locatie Waterrijk gaan.

Ook weten we dat we 1 groep 7 minder willen formeren (de huidige 6 groepen 6 worden 5 groepen 7). Hoe we dit precies vorm gaan geven, daar zijn we nog niet uit. Natuurlijk wordt dit proces zorgvuldig begeleid door de huidige leerkrachten van de groepen 6, de interne begeleider en een lid van de directie. U kunt er ook van uitgaan dat we gebruik maken van onze ervaring uit het verleden en de geschiedenis van de huidige groepen 6. We hebben dan ook als doel om de groepen nieuwe groepen 7 nog twee jaar goed onderwijs te kunnen geven zodat ze de overstap kunnen maken naar het voortgezet onderwijs.

Delen: