Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat van Lumens

 


 
 
Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat van Lumens
 
 
Aan alle ouders van de Peuterspeelzaal, de kinderdagopvang en de groepen 1-2 van de basisschool.
 
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst.
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan kan je contact opnemen met een pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken samen wat nodig is en maken we een plan op maat. Op basis van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag en werk je zo spelenderwijs aan zijn of haar ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van de thema’s en de materialen die je kind op school of de kinderopvang gebruikt.
 
De pedagogisch ondersteuner op uw locatie is: Mia van der Heijden
 
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de pedagogisch medewerker van de kinderopvang of de peuterspeelzaal of rechtstreeks via mij.
 
Met vriendelijke groet,
mia_van_der_heijden
 
Mia van der Heijden
Pedagogisch ondersteuner
Lumens | Postbus 2077 | 5600 CB Eindhoven
Beemdstraat 29 | 5653 MA  Eindhoven
06 51058857
m.vd.heijden@lumenswerkt.nl 


 
 
 
 
Help your child stay on the right path with individualized Pedagogical Support from Lumens 
 
 
To all parents of children in nursery schools, daycares and grades 1-2 of elementary school. 
 
Parents play the most important role in their child’s development. Children learn a great deal from the way you speak and play with them. But it may not always be possible to fully support your child’s development in their educational endeavors, for example, or because you do not yet have a good command of the Dutch language. 
 
Could you use some helpful tips and advice to better support your child? Then please contact a Pedagogical Support Representative from Lumens. Together, we will explore what is needed and create an individualized plan. Based on this plan, you can begin working at home with your child in a playful way on his or her development. In the plan, we work with topics and materials that your child is already using at school or in daycare.  
 
The Pedagogical Support Representative in your location is: Mia van der Heijden  
 
If you have any questions or need more information, you can contact your child’s teacher, a member of the pedagogical staff from the daycare or nursery school, or you can also contact me directly. 
 
Sincerely, 
 
 
Mia van der Heijden 
Pedagogical Support Representative 
Lumens| Postbus 2077 | 5600 CB Eindhoven 
Beemdstraat 29 | 5653 MA  Eindhoven 
06 51058857 
m.vd.heijden@lumenswerkt.nl  
 
 

Delen: