info m.b.t. het thuisonderwijs (gr 1 t/m 8) na de kerstvakantie

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

We informeren u over het thuisonderwijs voor alle groepen voor de periode na de kerstvakantie (04-01-2021 t/m 15-01-2021). Als er specifieke groepsafspraken zijn dan communiceren de leerkrachten deze apart met u. 

Ieder leerjaar heeft in een gezamenlijk overleg afspraken gemaakt over het thuisonderwijs. We hebben hierbij de evaluaties van de eerste lockdown meegenomen. De leerkrachten hebben zowel in organisatie als in aanbod een verdiepingsslag gemaakt. Contact met alle kinderen blijft natuurlijk heel belangrijk, daarnaast hebben we ervoor gekozen om de instructie- en contactmomenten met kinderen in de hogere groepen uit te breiden en ook onze verwachtingen ten aanzien van het werk wat kinderen maken te verhogen.  

De leerkrachten zijn op hun eigen werkdagen bereikbaar tot 13.00 uur voor vragen van kinderen. U kunt natuurlijk ook altijd contact zoeken via de mail met de leerkrachten als u vragen heeft. Zij zullen deze dan beantwoorden op hun eigen werkdagen tot 13.00 uur.  

Als de leerkracht van uw kind noodopvang verzorgd op school wordt er die dag geen thuisonderwijs verzorgt voor de groep van de betreffende leerkracht.  De leerkrachten zullen u daarover informeren. 

 

Groepen 1-2 

De leerkrachten maken per week een weektaak met opdrachten gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals taal, rekenen en motoriek. Daarnaast is er per week een extra opdracht beschikbaar en voor de kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken wordt er nog een plusopdracht verzorgd. De leerkrachten zorgen ook voor een lijst met suggesties met activiteiten die u samen met uw kind kunt uitvoeren. De leerkrachten bellen twee keer per week in met kleine groepjes kinderen. U krijgt via de leerkracht vanzelf te horen wie wanneer aan de beurt is.  

Groepen 3 

De leerkrachten ontwerpen wekelijks een weekschema met lessen en instructies. Er is 1x per week een gezamenlijk inbelmoment met de hele groep. Daarnaast wordt er dagelijks in kleine groepjes een leesinstructie gegeven door de leerkrachten en een aantal keer per week een facultatieve rekeninstructie.

Groepen 4

De leerkrachten ontwerpen wekelijks een weekschema met instructies voor de basisvakken. Kinderen bellen dagelijks in om de dag te openen, de lesstof door te spreken en instructie te ontvangen. Op maandag en woensdag wordt er online een spellingsdictee gegeven. 

Groepen 5 en 6 

De leerkrachten ontwerpen wekelijks een weekschema met instructies voor de basisvakken in Google Classroom (taal, spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen). Kinderen bellen dagelijks in om de dag te openen, de lesstof door te spreken en instructie te ontvangen. Rond 13 uur bellen kinderen nogmaals in om de dag af te sluiten.  

Groepen 7 en 8 

De leerkrachten ontwerpen wekelijks een weekrooster met instructies voor de basisvakken in Google Classroom (taal, spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen). Kinderen bellen dagelijks in om de dag te openen, de lesstof door te spreken en instructie te ontvangen.

De kerstvakantie staat voor de deur en begint vandaag om 12 uur. We hopen dat u met uw gezin en familie toch op een gezellige manier Kerstmis met elkaar kunt vieren in deze bijzondere tijd. De kerstvakantie is voor kinderen ook een goed moment om te ontspannen, even niet met school bezig te zijn en weer op te laden voor een nieuwe schoolperiode.

Het team van basisschool 't Slingertouw wenst u heel fijne feestdagen en een beter 2021. Laten we hopen dat we snel elkaar weer de hand kunnen schudden en u als ouder kunnen verwelkomen in de school.
 

Delen: