Info over de kinderboekenweek

 

Beste ouders/verzorgers,

‘Reis mee!’ is het thema van de Kinderboekenweek 2019. Deze landelijke Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 2 tot en met zondag 13 oktober. Het thema gaat niet over de bestemming, maar het vervoer erheen staat centraal.

Op school starten we woensdag 2 oktober op beide locaties met een leuke opening voor de kinderen. Na de opening starten we gedurende deze week met activiteiten die in het teken staan van het thema ‘Reis mee!’.  

In de groepen 1 t/m 6 nodigen we ouders, verzorgers en grootouders uit om te komen voorlezen in de klas. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren).
In de groepen 7/8 krijgen de kinderen een bandenplakcursus.
In de groepen 5 t/m 8 wordt op beide locaties een voorleeswedstrijd georganiseerd. De datum en tijd wordt nog bekendgemaakt. Sommige kinderen zijn al flink aan het oefenen. Veel succes kinderen!

De afsluiting vindt plaats in de vorm van een tentoonstelling op beide locaties op vrijdagmiddag 11 oktober van 14.15u-14.45u. Op deze tentoonstelling nodigen we u uit om te komen bekijken wat we allemaal hebben gedaan tijdens de Kinderboekenweek. Om 14.45u sluiten we kort af in de klas en dan kan de vakantie beginnen!
Oproep:

 
We wensen iedereen een fijne Kinderboekenweek!
 
Team basisschool ’t Slingertouw
 
 
Dear Parents/Carers,
 
"Travel with us!" Is the theme of Children's Book Week 2019. This national Children's Book Week takes place from Wednesday 2 untill Sunday 13 October. The main focus of the theme is not the destination, but the transport to the destination.
 
The opening on our school is at Wednesday 2 October at both locations with a nice opening for the children. After the opening we will have activities that are all about the theme "Travel with us!".
 
In groups 1 to 6 we would like to invite some parents, carers and grandparents to come and read to the class. You can register with your child's teacher.
 
In the groups 7/8 the children receive a course on how to fix flat tires.
 
In groups 5 to 8, a reading competition is organized at both locations. The date and time will be announced. Some children are already practicing a lot. Good luck!
 
To close it off, there will be an exhibition at both locations on Friday afternoon 11 October from 2.15 p.m. to 2.45 p.m. At this exhibition we invite you to come and see what we have done during the Children's Book Week. At 2.45 pm we have a brief moment in the class to close the week and  after that, the holiday can begin!
 
Attention!

 
We wish everyone a nice Children's Book Week!
 
Team 't Slingertouw.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delen: