Informatieavond groep 1/ 2

 

5-9 (English version below)

Beste ouder(s), verzorger(s) van groep 1/2,

Zoals u weet is het a.s donderdag 6 september weer tijd voor de informatieavond. Omdat we deze avond meer in het teken willen zetten van hoe we ons onderwijs vormgeven en welke visie hieronder ligt, starten we de avond met een gezamenlijke presentatie voor alle ouders van de groepen 1/2.

*  Op locatie Grasland is deze presentatie in de aula.

*  Op locatie Waterrijk is deze presentatie in de gezamenlijke hal van de kleutergroepen.

Vanwege de grote hoeveelheid Engelstalige ouders op locatie grasland, bieden we deze presentatie ook in het Engels aan in het lokaal van Meester Koen (lokaal in het midden aan de straatkant)

Op beide locaties start de presentatie om 18.15 en gaan alle ouders na de presentatie met de eigen leerkracht mee naar het lokaal van zoon/ of dochter. Hier wordt een momentje gepakt om alle ouders aan elkaar voor te stellen, klassenlijsten en e-mailadressen te controleren en is er ruimte om vragen te stellen aan de leerkracht.

Bijgevoegd vindt u alvast het informatieboekje(voor locatie Waterrijk en Grasland apart) over alle praktische zaken die van belang zijn op school.

Wij zien u graag allen a.s. donderdag!
 

Dear parents/ Guardians,

This Thursday (September 6th) we’ll have our yearly information-evening. We want to explain our way of education and vision. That's why we’ll give a joint presentation for all the parents of group 1-2 at each of our locations.

§  At location Grasland the presentation will be in the Aula.

§  At location Waterrijk the presentation will be in the common hall of the groups 1/2.

Because of the large amount of English-speaking parents at location Grasland, we’ll also offer this presentation in English in the room of Mister Koen (the classroom in the middle of the kindergarten hall on the street side) The presentation starts at 18.15 at both locations and after the presentation all parents will go with their own teacher to the classroom of their son or daughter. In the classroom we’ll take a moment to introduce all parents to each other, to review class lists and e-mail addresses and there will be the opportunity to ask questions to the teacher. In the Attachment you will find the Dutch information booklet (for location Waterrijk and Grasland separately) about all practical matters that are important at school. The English version of this booklet will be available soon.

We would like to see you all coming Thursday!

Sincerely,

The teachers of group 1/2.

Delen: