Inschrijven marathon Eindhoven

 

Marathon Eindhoven
 
Op zondag 10 oktober 2021 gaat basisschool ‘t Slingertouw meedoen met de
Marathon van Eindhoven.  De kinderen en ouders kunnen meedoen aan de Mini Marathon (1,6 km) of aan De City run (5 km). Als je meedoet aan de 1,6 km moet je minimaal 4 jaar zijn, wil je meedoen aan de City run van 5 km moet je minimaal 8 jaar zijn.
 
De Mini Marathon:                                                  De City Run.
1,6  km                                                                     – 5 km
Inschrijfgeld:  4,50                                                  – inschrijfgeld 6,-
Inschrijven voor 12 september                             – inschrijven voor 12 september
 
Wil je meedoen met de marathon?  Ga dan naar de site van de Marathon Eindhoven en meld je snel aan bij team Het Slingertouw.
 
       ‚óŹ      Ga naar de site: www.marathoneindhoven.nl

 
Het geld graag gepast inleveren in een gesloten envelop voorzien van naam bij je eigen meester of juf.
 
Zit het team vol? Stuur dan een mail naar: c.leferink@skpo.nl
 
Gymleerkracht Carlijn Leferink is aanwezig, de ouders blijven altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen bij de finish. Wanneer je je hebt ingeschreven krijg je vlak voor de marathon een informatiebrief.
 
Ik heb er zin in, hopelijk jullie ook! De inschrijving sluit al bijna schrijf je daarom snel in! In ieder geval voor 12 september!
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd een mail sturen.
 
 
Met vriendelijke groet,

Carlijn Leferink
 
 
 
Carlijn Leferink | Vakleerkracht bewegingsonderwijs | maandag, woensdag en donderdag | bs. 't Slingertouw |  c.leferink@skpo.nl | www.basisschoolslingertouw.nl
 
 
 
 
Marathon Eindhoven
 
On Sunday 10 October 2021 primary school ‘t Slingertouw will participate in the Eindhoven Marathon. The children and parents can participate in the Mini Marathon (1,6 km) or in the City Run (5 km). If you participate in the 1,6 km you must be at least 4 years old, if you want to participate in the City Run 5 km you must be at least 8 years old.
 
The Mini Marathon:                                                               The City Run:
1,6 km                                                                                       5 km
Entry fee: 4,50                                                                         Entry fee: 6,-
Register before 12 September                                             Register before 12 September
 
Do you want to participate in the marathon? Then go to the Eindhoven Marathon website and register quickly with team Het Slingertouw.
 

 
Please hand in the exact amount of money in a closed envelope with your name to your own teacher.
 
Is the team full? Send a mail to c.leferink@skpo.nl
 
Gym teacher Carlijn Leferink will be present. The parents are always responsible for their own children at the finish. When you have registered you will receive an information letter just before the marathon.
 
I’m looking forward to it, hope you too! Registration is almost closing, so register quickly! At least before 12 of September!
 
If you have any questions, you can always send an email.

Yours sincerely,

Carlijn Leferink
 
Carlijn Leferink | Gym teacher | Monday, Wednesday and Thursday| bs. ‘t Slingertouw| c.leferink@skpo.nl | www.basisschoolslingertouw.nl
 

Delen: