Kinderen met klachten

 

Betreft: onderzoek naar kinderen met klachten
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

Er zijn op het moment op ‘t Slingertouw in verhouding veel kinderen ziek thuis met klachten van verkoudheid/hoesten/keelpijn/koorts. Als er meerdere kinderen zijn die klachten hebben, dan zijn wij wettelijk verplicht dit te melden bij de GGD. Om die reden hebben wij vandaag een melding gemaakt bij de GGD Brabant-Zuidoost. Vervolgens is het aan de GGD om verdere actie te ondernemen en onderzoek uit te voeren.
De GGD heeft de situatie beoordeeld en aangegeven dat er op dit moment geen aanleiding is om verdere maatregelen te nemen. Uit de onderzoeken die de afgelopen weken zijn uitgevoerd bij kinderen bij de GGD blijkt dat zij nauwelijks een rol spelen in de verspreiding van het corona virus. Het is daarom niet nodig om alle kinderen met klachten te testen op het corona virus. In onderstaande gevallen vragen we ouders contact te leggen met de GGD (088 0031 111) onder vermelding van dossiernummer HP35007 om te overleggen of een test nodig is:
– Kinderen met klachten (verkoudheid/keelpijn/hoesten) die meer dan 1 week aanhouden
– Kinderen met meer dan 38 graden koorts
– Kinderen met klachten die in contact zijn geweest met een bevestigde corona patiënt
 
Natuurlijk blijven we de hygiënemaatregelen handhaven en is het belangrijk dat kinderen en leerkrachten met klachten thuis blijven tot de klachten 24 uur over zijn. Kinderen en medewerkers zonder klachten kunnen gewoon naar school komen.

Als u vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met de GGD (088-0031111), met de leekracht van uw kind of met de directie van de school.  

Delen: