MR verkiezingen 2019

 

­
MR-verkiezingen 't Slingertouw 2019
 
Beste ouders,

Er hebben zich drie ouders aangemeld voor de vacature van de medezeggenschapsraad. We zijn blij met zoveel animo!
In de app stellen de kandidaten zich voor.
Tijdens de informatie- en kennismakingsavond krijgt u een stembiljet. Kruis uw keuze aan. Er kan maximaal één stem per gezin uitgebracht worden. Stemmen kan tot en met vrijdag 13 september. Het stembiljet kan gedeponeerd worden in de stembus op locatie Grasland (eerste etage bij de administratie) of op locatie Waterrijk (bij de hoofdingang van school).

Kandidaten succes!

Ouders bedankt voor het stemmen!
 
Met vriendelijke groet,
MR ’t Slingertouw
 
 
Dear parents,
Three parents have applied for the vacancy of the Participation Council. We are happy with so much enthusiasm.
In our appr the candidates will introduce themselves.
You will receive a ballot paper during the information and introduction evening.
Please tick your choice. A maximum of one vote per family can be cast. You can vote up to and including Friday September 13th. The ballot paper can be deposited in the ballot box at location Grasland (first floor at the administration) or at location Waterrijk (at the main entrance of the school).
Good luck candidates!
Parents, thank you for voting!
Kind regards,
Participation Council ‘t Slingertouw
 

 

 

Delen: