Muziekles

 

12-9

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

De (extra) muzieklessen zijn weer in volle gang. Zo wordt door 040muziek in alle groepen 4 de algemene muziek vorming aangeboden, muziekles in groep 5 met instrumenten en in groep 6 de blazersklas! 

Delen: