Nieuwe adjunct-directeur locatie Grasland

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
De benoemingsadviescommissie met vertegenwoordiging vanuit het team, mr en de spilpartner van 't Slingertouw heeft gekozen voor Ruud Polman als nieuwe adjunct-directeur locatie Grasland. De commissie was unaniem positief over deze kandidaat. We hebben er alle vertrouwen in met Ruud het mt op 't Slingertouw te verrijken en dat hij met zijn bevlogenheid, ambitie en kritische houding past in het geformuleerde profiel. Ruud start met ingang van het nieuwe schooljaar.
Wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe baan.

Hieronder stelt Ruud zich voor.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Mijn naam is Ruud Polman, 36 jaar en ik woon in Eindhoven.
Sinds 2009 werk ik bij de SKPO. Ik ben gestart op basisschool de Korenaar, Vanaf 2016 werk ik op ’t Slingertouw als groepsleerkracht en bouwcoördinator van de groepen 5 en 6. Twee jaar geleden heb ik het eerste jaar van de Masterclass (opleiding tot schoolleider) binnen de stichting afgerond.
Toen de functie van locatieleider voor Grasland beschikbaar kwam, leek dit mij een mooie kans om mezelf verder te ontwikkelen en de dingen die ik geleerd heb in de praktijk te brengen.
Ik ben dan ook super blij dat ik deze kans binnen onze school heb gekregen en kijk er dan ook ontzettend naar uit om na de zomervakantie te starten. Ik hoop dat ik samen met het team, jullie als ouders en de kinderen de school nog een beetje mooier mag maken.

Ik hoop snel iedereen weer fysiek te mogen ontmoeten en daarnaast wil ik benadrukken, dat mijn deur altijd open staat.  

Groet,
Ruud

Dear parent(s), guardian(s),

The advisory committee with representation from the team, mr and Korein has chosen Ruud Polman as the new deputy director of the Grasland location. The committee was unanimously positive about this candidate. We are confident that Ruud will enrich the mt op 't Slingertouw. The enthusiasm, ambition and critical attitude of Ruud fits the formulated profile. Ruud will start at the start of the new school year.
We wish him every success in his new job.

Ruud introduces himself below.

Dear parent(s), guardian(s),

My name is Ruud Polman, 36 years old and I live in Eindhoven.
I have been working at the SKPO since 2009. I started at primary school de Korenaar. Since 2016 I have been working at 't Slingertouw as a group teacher and coordinator for groups 5 and 6. Two years ago I completed the first year of the Masterclass (training to become a school leader) within the foundation.
When the position of location leader for Grassland became available, I thought this was a great opportunity to further develop myself and to put into practice the things I've learned.
I am therefore very happy that I have been given this opportunity within our school and I am very much looking forward to starting after the summer holidays. I hope that I can make the school a little more beautiful together with the team, you as parents and the children.

I hope to meet everyone physically again soon and I also want to emphasize that my door is always open.

Regards,
Ruud

 

Delen: