Nieuwe update

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We hoopten na de voorjaarsvakantie de vervangingsproblematiek rondom corona achter ons te kunnen laten. Helaas is dit nog niet het geval. Met de krapte op de arbeidsmarkt en het aantal zieke collega's, blijft het voor ons een uitdaging om elke dag alle groepen bezet te hebben. Wij lopen hierin tegen onze grenzen aan. Wij hopen op uw begrip wanneer wij een beroep op u moeten doen om uw kind een dag thuis te houden.

– Woensdag 30 maart staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn dan vrij. De studiedag staat in het thema van zelfregulatie.
– De vakantieplanning voor komend schooljaar verschijnt deze week op de website en school-app.
– 1 april start onze nieuwe directeur Bjorn Houben. We wensen hem alvast veel plezier in zijn nieuwe functie.

———————————————————————————————–

We were hoping to be able to resolve the lack of substitution.Unfortunately this is not yet the case. With the shortage on the market and the number of sick colleagues, it remains a challenge for us to have all groups occupied every day.
We are reaching our limits. We hope for your understanding when we ask you to keep your child at home for a day.

– A study day is planned for Wednesday 30th of March. All children are free. The study day focuses on self-regulation.
– The holiday schedule for the coming school year will be published this week on the website and school app.
– April 1st our new director Bjorn Houben will start. We wish him a lot of fun in his new position.

Delen: