Openen van de basisscholen

 

Beste ouders/verzorgers,

De regering heeft bepaald dat er heel voorzichtig een klein stapje gedaan kan worden in de versoepeling van de Corona -maatregelen. Dat betekent dat de kinderopvang en de basisscholen vanaf 11 mei weer opengaan. Na de meivakantie gaan we de kinderen weer zien op ‘t Slingertouw! 
Er gelden vele maatregelen die we moeten integreren in onze onderwijspraktijk. Uiteraard hebben we hier al onze gedachten over laten gaan. Echter is nu duidelijk waar we rekening mee moeten houden, zoals het starten in deeltijdonderwijs. We gaan de consequenties voor ’t Slingertouw zorgvuldig in kaart brengen en vertalen naar de organisatie van ons onderwijs.
Wij streven ernaar om u voor de meivakantie verder te kunnen informeren over hoe we het onderwijs vanaf
11 mei tot 1 juni organiseren en de verdere consequenties die het heeft. 
 
Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

Delen: