Ophalen & brengen van uw kind(eren)

 

Beste ouders/ verzorgers,

De eerste week zit er alweer op! Op beide locaties zijn we goed gestart. Fijn om al die nieuwgierige en enthousiaste kindergezichten weer terug te zien. Nogmaals welkom aan alle nieuwe ouders en kinderen die dit jaar op onze school gestart zijn!

We hebben deze week op beide locaties goed gekeken naar het brengen en halen van de kinderen en in samenspraak met teamleden en de MR een aantal keuzes gemaakt voor met name locatie Grasland die vanaf volgende week maandag zullen gelden.
We zien dat op beide locaties het wegbrengen van de kinderen in de ochtend prima verloopt. In de ochtend zijn alle deuren voor de kinderen open en zien we dat bijna alle kinderen goed zelfstandig naar binnen lopen en ouders snel weer vertrekken.
Op locatie Waterrijk gaat ook het ophalen van de kinderen in de middag goed. We zien dat er voldoende mogelijkheid is om te spreiden en we zien daarnaast dat ouders snel naar huis gaan. We reguleren de stroom kinderen op deze locatie door een onderscheid in jonge en oudere kinderen te maken.
Op locatie Grasland zien we dat het ’s middags echt te druk is bij het ophalen van de kinderen en dat er onvoldoende ruimte is voor ouders om te spreiden. We hebben daarom de volgende keuzes gemaakt:

De groepen 1-2 komen via de deur bij de aula naar buiten met de leerkracht
De groepen 3-4 komen voortaan weer via de zijingang naar buiten
De groepen 5-6-7 komen voortaan weer via de speelplaatsdeur naar buiten
Daarnaast willen we ouders op locatie Grasland de mogelijkheid geven om meer te spreiden. Daarom mogen de ouders van bepaalde groepen 1-2 weer op het schoolplein staan om hun kind(eren) op te halen. Dit betreft de ouders die een kind hebben in:
Groep 1-2a (Mirjam/ Floor)
Groep 1-2c (Koen/ Ellen)
Groep 1-2d (Debbie)

Alle andere ouders blijven buiten het schoolplein staan om hun kind op te halen.

Daarnaast gaan de groepen 1-2 om 14.40 uur al naar buiten, zodat we een betere doorstroom kunnen creëren en ouders die alleen kinderen in groep 1-2 hebben iets eerder naar huis kunnen gaan. We blijven een vinger aan de pols houden de komende tijd en zullen regelmatig evalueren en waar nodig bijstellen en u informeren.

Voor nu alvast een fijn weekend!

Delen: