Schoolsluiting

 
Beste ouder(s), verzorger(s),
 
Gisteravond hebben we allemaal de persconferentie gezien. Gisteren gonsde het de hele dag al met allerlei berichtgevingen over het basisonderwijs. Inmiddels weten we wat de maatregelen zijn die gelden voor het primair onderwijs. De scholen gaan eerder sluiten. Hieronder kunt u lezen wat dit gaat betekenen voor 't Slingertouw: 
  • Aanstaande vrijdag is de laatste schooldag en begint voor de kinderen om 14.45 uur de kerstvakantie. 
  • Vanaf maandag 20 december tot vrijdag 24 december 12.00 uur verzorgen wij op beide locaties noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen die op geen enkele andere wijze opvang kunnen regelen. Morgen krijgt u een mail voor de aanmelding. De aanmelding voor de noodopvang van de bso dient u zelf te regelen. 
  • Op deze dagen vindt opvang plaats, er worden dus geen reguliere lessen gegeven. 
  • Volgende week vindt geen afstandsonderwijs plaats. Wel krijgen de kinderen schoolwerk mee waar ze aan mogen werken. Bijvoorbeeld een leesboekje voor groep 3, een kerstwerkboekje voor groep 4 of wat oefenwerk voor de toets in groep 8. 
  • Deze week vinden allerlei kerstactiviteiten plaats zodat we er samen een speciale week van maken. Het programma leest u hieronder. 
 
Dear parents / guardians), 
 
We all saw the press conference last night. Yesterday it was buzzing all day with all kinds of reports about primary education. We now know what the measures are that apply to primary education. Schools will close early. Below you can read what this will mean for 't Slingertouw: 
 
  • This Friday is the last day of school and the children's Christmas break starts at 2:45 PM. 
  • From Monday 20 December to Friday 24 December 12.00 we provide emergency care at both locations for children of parents with crucial professions who cannot arrange care in any other way. Tomorrow you will receive an email for registration. You must arrange the registration for emergency care at the out-of-school care yourself. 
  • Childcare takes place on these days, so there are no regular classes. 
  • There will be no distance learning next week. The children do get schoolwork that they can work on. For example, a reading book for group 3, a Christmas work book for group 4 or some practice work for the test in group 8.  This is completely non-binding.
  • All kinds of Christmas activities are taking place this week so that we can make it a special week together. You can read the program below.

Kerstprogramma/ Christmas program

Naar aanleiding van de persconferentie hebben we ons kerstprogramma aangepast om ervoor te zorgen dat de kinderen toch nog een feestelijke kerstafsluiting hebben deze week. 

Following the press conference we adjusted our Christmas program to ensure that the children still have a festive Christmas closing this week. 
 

Donderdag 16-12 
 

Foute kersttrui en accessoire -dag/ Christmas sweaters and accessories- day

Vandaag mogen de kinderen zich extra mooi aankleden. Denk hierbij aan een mooie of foute kersttrui. Of mooie kerst-accessoires, bijvoorbeeld een kerstmuts, haarband, strikje, hoedje enz. Zorg dat je er vandaag extra feestelijk uit ziet.

The children can dress up for Christmas today. You can think of Christmas sweaters, Christmas hats, Christmas accessories etc.

Kerstkaarten maken / Making Christmas cards

In de middag hebben de kinderen een kerstcrea in de klas. De kinderen gaan kerstkaarten maken voor een dierbare.

In the afternoon we will be doing Christmas arts and crafts. De children are making Christmas Cards.
 

Vrijdag 17-12

Kerstontbijt / Christmas breakfast

Ieder kind neemt zijn of haar eigen kerst ontbijtje + drinken mee. We houden in de eigen klas een gezellig samenzijn.

Every child brings his/her own Christmas breakfast and something to drink.

Kerstfilm / Christmas Movie 

Alle kinderen mogen in pyjama/onesie naar school komen. Ze mogen kussens, knuffels en sloffen meenemen om er een gezellige filmmiddag van te maken.

Today all the children can come to school in there pyjama/onesie. The can bring stuffed animals and pillows.

 

We sluiten het jaar samen af en om 14.45 uur begint de kerstvakantie.

We will celebrate the end of the year together and the school will end at 2.45 PM.

Feestelijke kerstgroet,

Team 't Slingertouw

Delen: