Sportdag 2022 eerste info brief

 

Beste ouder(s) / verzorger(s)

Bij deze ontvangt u de eerste informatie over de sportdag van 2022. 
Lees de brief goed door want de onderbouw en middenbouw hebben een andere datum voor de sportdag als de bovenbouw.
 

Koningsspelen

 

Vrijdag 22 april is het Koningsspelen. Omdat wij als school de sportdag in mei hebbengaan wij deze dag niet sporten. Wil je meer informatie rondom de koningsspelen dan kan dit in onderstaande link terug vinden:

https://www.koningsspelen.nl/

 

De groepen 3-4-5 hoeven deze dag niet te ontbijten dit doen ze op school. Dit ontbijt hoort bij het pakket Koningsspelen voor basisscholen. 

Let op dit geldt niet voor de groepen 1-2 en 6-7-8.

 

King's Games (koningsspelen)

 

Friday 22 April is the King's Games. Because we as a school have the sports day in May, We wont have sport activities on this day. If you want more information about the King's Games, you can find it in the link below:

https://www.koningsspelen.nl/

 

The groups 3-4-5 do not have to have breakfast this day, they will have it at school. This breakfast is part of the King's Games package for primary schools.

Please note this does not apply to groups 1-2 and 6-7-8!

 

Sportdag 2021-2022

 

GROEP 1-2

 

Op woensdag 25 mei vindt de sportdag plaats. Altijd een hele gezellige ochtend die in het teken staat van bewegen. De kinderen gaan deze ochtend met een afstreepkaart langs verschillende spelletjes. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om deze ochtend te helpen en een spelletje willen begeleiden. 

 

Grasland 

Voor ouders met kinderen in Groep 1-2A, 1-2B & 1-2 hebben wij hulp nodig van 8.30 uur tot 10.30 uur. 

Voor ouders met kinderen in Groep 1-2C, 1-2D & 0-1Fhebben wij hulp nodig van 10.30 uur – 12-30 uur. 

Graag uw aanmelding mailen naar juf Chantal: c.dekeijzer@skpo.nl

 

Waterrijk 

Wij zijn op zoek naar ouderhulp van 9.00 uur – 11.00 uur. 

Graag uw aanmelding mailen naar meester Joris: j.smid@skpo.nl

 

Met vriendelijke groeten,

De sportdagcommissie 

 

GROUP 1-2

 

Wednesday 25th of may there will be a sportday. It’s a very nice day that’s all about moving. The children will pass some games that morning with a cart. If they have played a game they can cross it off on their cart. We’re looking for some enthusiastic parents who will coach a game during this morning!

 

Grasland 

Parents that have a child in Groep 1-2A, 1-2B & 1-2 E. We need help from 8.30 uur till 10.30 uur

Parents that have a child in Groep 1-2C, 1-2D & 0-1F. We need help from 10.30 uur till 12-30 uur

Please sign in to send an email to juffrouw Chantal: c.dekeijzer@skpo.nl

 

Waterrijk

We’re looking for parent help from 9.00 uur till 11.00 uur

Please sign in to send an email to meester Joris: j.smid@skpo.nl

Best regards,

De sportdagcommissie

 

 

GROEP 3-4-5

 

Zoals eerder al is gecommuniceerd in de jaarplanning, gaat de middenbouw (groep 3-4-5) tijdens de sportdag op 25 mei naar het DBS veld waar verschillende sportieve activiteiten worden georganiseerd.

 

Wij zijn nog op zoek naar ouders die deze dag willen helpen. Per klas zoeken wij twee ouders. Je loopt met de leerkracht deze dag mee met de eigen klas en bent daarbij spelleider bij de verschillende spellen of coach bij een andere activiteit.

Wil je je aanmelden? Dan kan je dit aangeven bij de groepsleerkracht via de mail of dit mondeling door te geven.

Wanneer? Woensdag 25 mei van 8.30 – 12.30 uur. 

Wij hopen op voldoende hulp!

 

GROUPS 3-4-5

 

As previously communicated in the annual planning, the middle classes (groups 3-4-5) will go to the DBS field during the sportsday on 25th of May, where various sports activities are organized for the children

 

We are looking for parents who want to help this day. We are looking for two parents per class. You will accompany the teacher this day with your own class and you are the game leader for the various games or coach for another activity.

 

Do you want to register? Please notify the teacher of your class by email or tell them directly.

When? Wednesday 25 May from 8.30 am – 12.30 pm.

We hope for enough help!

 

GROEP 6-7-8

 

De sportdag voor de kinderen van de bovenbouw is op donderdag 19 mei. Die dag zullen de kinderen 5 verschillende sporten gaan uitoefenen. Ze starten de dag in hun eigen klas en gaan dan per fiets naar de plek waar de eerste sport plaatsvindt. Alle sporten zullen plaats vinden op en rond het grote grasveld bij de 'berg'. Ook zijn er sporten in de Hangar en de gymzaal van Waterrijk. De kinderen fietsen steeds met de klas van sport naar sport. Na 3 sporten is er een lunchpauze op het grote grasveld voor alle groepen.

 

Aandachtspunten:

–       Kinderen verzamelen op dezelfde tijd als altijd op school (in de klas) en zijn ook op dezelfde tijd weer uit school. 

–       Kinderen komen in sportkleding naar school en nemen indien nodig ook zaalschoenen mee (groep 8 ook een handdoek i.v.m. met kanovaren)

–       Kinderen nemen lunch mee, fruit en voldoende drinken. Voor een ijsje op het eind van de dag wordt gezorgd.

–       Uiteraard komen alle kinderen met de fiets naar school!

 

GROUP 6-7-8

 

The sports day for the older classes is on Thursday 19 May. On that day, the children will participate in 5 different sports. They start the day in their own class and will then goby bicycleto the place of their first sport. All sports will take place on and around the large stretch of grass by the 'mountain'. There are also sports in the Hangar and the gymcourt of Waterrijk. The children cycle with the class from sport to sport. After 3 sports there is a lunch break on the large stretch of grass for all groups.

 

Points of attention:

– Children gather at the same time as always at school (in the classroom) and are also out of school at the same time as normal.

– Children come to school in sportswear and, if necessary, also indoor shoes (group 8 also has to bring a towel because of the canoeing activity)

– Children bring lunch, fruit and plenty to drink. We will take care of an ice cream at the end of the day.

– And of courseall children come to school by bicycle!

 

 

 

Delen: