Staking 6 november

 
Beste ouders/ verzorgers,
Wellicht heeft u het vernomen dat de onderwijsvakbonden op 6 november een staking hebben aangekondigd in het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Als school staan we volledig achter het doel van de staking namelijk; de aantrekkelijkheid van ons mooie vak te behouden en het onder de aandacht brengen van de noodzakelijke maatregelen tegen het groeiende lerarentekort. 
Er zijn namelijk zorgen, grote zorgen rondom ons vak. Ook bij ons op school, alleen zijn deze nu nog niet allemaal direct zicht- en meetbaar. De financiële werkdrukmiddelen die vorig jaar zijn toegekend aan alle basisscholen zijn bij ons, door het team zelf, zeer efficiënt ingezet. Dit heeft direct geleid tot een vermindering van de werkdruk én beter onderwijs voor uw kind! Neemt niet weg dat de zorgen, grote zorgen ook onze school gaan treffen. We hebben een stevig vangnet in de vorm van een vervangerspool vanuit ons schoolbestuur SKPO. Daarin investeren we bewust, net als goed werkgeverschap; collega's willen graag bij een SKPO school werken. Ondanks deze flinke investeringen kampten we vorig schooljaar met een griepgolf en hadden ook wij als school geen enkele vervanger meer tot onze beschikking.

Ons team is flexibel en denken/handelen vanuit verantwoordelijkheid mee. Kortom, daar waar nodig, maar vooral daar waar haalbaar, springen we bij. Deze flexibiliteit kent uiteraard zijn grenzen. Besef ook dat dit áltijd ten koste gaat van bijvoorbeeld individuele leerlingbegeleiding, plusklasactiviteiten en de basis zoals taal- en rekenlessen. Het raakt dan direct ons onderwijs! Nu alleen nog maar incidenteel, maar in combinatie met een dreigend lerarentekort is dit een grote zorg.

Nogmaals, dat maakt ook dat we volledig achter het doel staan van de aangekondigde staking. Een meerderheid van de teamleden van 't Slingertouw staakt op woensdag 6 november, daarom is 't Slingertouw op die dag gesloten. 

We realiseren ons dat we een flink beroep doen op uw flexibiliteit, maar we hopen op uw begrip en steun.
 
Met vriendelijke groet,
 
Team basisschool 't Slingertouw
Delen: