Start op maandag 11 mei

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Vanaf maandag 11 mei mogen wij de deuren weer openen en de kinderen op ’t Slingertouw ontvangen! Hier zijn wij blij mee, we missen de kinderen enorm!

Samen moeten we ons aan allerlei maatregelen en richtlijnen houden. We hebben een plan, in overleg met de medezeggenschapsraad, uitgewerkt voor de periode van maandag 11 mei tot en met vrijdag 29 mei. Hoe de situatie vanaf juni zal zijn, weten we nu nog niet.

De leidende uitgangspunten voor het plan zijn de veiligheid en de gezondheid van de kinderen en de leerkrachten. We hebben gezocht naar een manier met zo min mogelijk bewegingsverkeer in het gebouw en in achtneming van de RIVM richtlijnen. Het gekozen model past ons inziens het beste bij ’t Slingertouw.

Organisatie:
Beide locaties zijn opgedeeld in 2 groepen, waarbij dus dagelijks de helft van onze leerlingen op school is, met een optimale spreiding door het schoolgebouw.
Hieronder vindt u een rooster waar u kunt teruglezen welke groep op welke dag naar school mag. Het mag duidelijk zijn dat het een enorme puzzel is voor ’t Slingertouw. Nogmaals willen we benoemen dat hierbij veiligheid en gezondheid onze uitgangspunten zijn. Allerlei andere redenen, zoals het plaatsen van kinderen uit één gezin in dezelfde groep, zijn ondergeschikt. De organisatie daarvan is niet haalbaar voor ’t Slingertouw.

Bij de verdeling is gekeken naar het aantal groepen over een verdieping op locatie Grasland en het aantal groepen aangrenzend aan een leerplein op locatie Waterrijk. De aanwezige groepen maken gebruik van de extra ruimte die ontstaat doordat bijvoorbeeld de groep ernaast niet aanwezig is.

Alle kinderen komen allemaal 2 hele dagen naar school en volgen 3 dagen in de week het thuisonderwijs zoals het nu geregeld is. Dat blijft zo doorgaan.

De kinderen die in de eerste groep zitten komen op maandag en donderdag naar school. De kinderen die in de tweede groep zitten komen op dinsdag en vrijdag. Woensdag blijft een dag voor thuisonderwijs voor alle kinderen.

De noodopvang voor kinderen van ouders die beroepen hebben in de vitale sector en de noodopvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen blijft op alle dagen beschikbaar. Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang, kunt u een mail sturen naar d.deboer@skpo.nl voor locatie Waterrijk en naar s.deniz@skpo.nl voor locatie Grasland.

Pauzes:
De kinderen gaan in verschillende pauzes naar buiten om te spelen.

Het lesprogramma op school:
We richten ons op de basis. Het ‘contact’ met elkaar, de verbinding en de groepsbinding staat centraal.
In de ochtend staan de kernvakken op het programma, in de middag de creatieve vakken. Bij het aanbieden van het ochtendprogramma werken we vanuit een nieuwe beginsituatie, niet vanuit leerachterstanden. We pakken de draad op en ondersteunen en helpen de kinderen verder in hun ontwikkeling. Wij vertrouwen op de ontwikkeling van de kinderen en geloven dat de kinderen de afgelopen periode ook ontzettend veel geleerd hebben.

De gymlessen gaan niet door. In plaats van de gymlessen zorgen wij voor bewegingsactiviteiten buiten.
 
Naar school komen:
Bij het brengen van uw kind verwachten we dat maximaal één ouder meekomt en afscheid neemt buiten het hek. Ouders mogen niet op het schoolplein en in het gebouw komen. Uitzonderingen hierop zijn de ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar bij Korein. Hierbij willen we nadrukkelijk benoemen dat we beroep doen op ieders verantwoordelijkheid om niet samen te komen, het brengen en halen van uw kind niet als een sociale activiteit te zien en zeker de afstand van 1,5 m te bewaren met anderen om uw heen. 

We verwachten dat de kinderen van de bovenbouw (groep 7 en 8) zelfstandig naar school toe komen.
Vanaf 8.15 uur staan de deuren open en mogen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 binnenkomen. De kleutergroepen verzamelen op de speelplaats en worden om 8.30 uur opgehaald door de leerkracht.

De groepen maken gebruik van de ingang waar ze altijd al gebruik van maakten voor de sluiting. Hier is al een maximale spreiding van binnenkomst in. Zodra de kinderen het gebouw inkomen, lopen ze door naar het eigen lokaal waar ze opgevangen worden door de leerkracht. Via markering op de vloer zijn de looproutes aangegeven.

De kinderen nemen de jas en tas mee naar de eigen klas.

Vanaf 8.15 uur staan de deuren open en mogen de kinderen van de groepen 3 t/m 6 binnenkomen. De kleutergroepen verzamelen op de speelplaats en worden om 8.30 uur opgehaald door de leerkracht.

De groepen 3 en 4 maken gebruik van de zij-ingang. De groepen 5 en 6 maken gebruik van de ingang via de speelplaats. Zodra de kinderen het gebouw inkomen, lopen ze door naar het eigen lokaal waar ze opgevangen worden door de leerkracht. Via markering op de vloer zijn de looproutes aangegeven.

De kinderen nemen de jas en tas mee naar de eigen klas.

Naar huis gaan:
De kleutergroepen zijn uit om 14.30 uur en worden naar buiten gebracht door de leerkracht.
De groepen 3 t/m 8 zijn uit om 14.45 uur.
De leerkrachten van de groepen 3 en 4 lopen mee naar buiten. De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 lopen mee tot de uitgang.

Bij het ophalen van uw kind verwachten we dat maximaal één ouder komt en buiten het hek blijft. Ouders mogen niet op het schoolplein en in het schoolgebouw komen. Hierbij willen we nadrukkelijk benoemen dat we beroep doen op ieders verantwoordelijkheid om niet samen te komen, het brengen en halen van uw kind niet als een sociale activiteit te zien en zeker de afstand van 1,5 m te bewaren met anderen om uw heen. Maak gebruik van de aanwezige ruimte om de school en spreek met uw kind een vast ophaalpunt af.

Voor beide locaties geldt dat de kinderen via de markering op de vloeren dezelfde route lopen naar de uitgang waardoor ze naar binnen zijn gekomen.

De kinderen van de bovenbouw (de groepen 7 en 8) gaan zelfstandig naar huis.

Absentie:
We houden ons aan de RIVM richtlijnen. Dit betekent dat kinderen die verkoudheidsklachten vertonen, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging niet naar school mogen komen. Als deze klachten binnen het gezin gepaard gaan met koorts en/ of benauwdheid, dan moet iedereen in het gezin thuisblijven. We vragen u uw kind dan af te melden via de schoolapp, optie ‘ziekmelden’.

Bij afwezigheid om andere redenen ook graag afmelden via de schoolapp, optie ‘ziekmelden’. Bij het vak ‘opmerkingen’ kunt u de reden van afwezigheid doorgeven.

Mocht u zich zorgen maken met betrekking tot de start op 11 mei, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

Bij afwezigheid zonder melding, bellen wij u op om navraag te doen.

Externen in het gebouw:
Buiten de medewerkers van het SPIL-centrum en de kinderen mogen geen anderen het gebouw betreden. De stagiaires van de lerarenopleiding beschouwen we als collega, zij mogen vanaf week 21 weer hun stage opstarten.

Hygiëne en schoonmaak:
Naast de reguliere schoonmaak van de groepen wordt al het sanitair in beide gebouwen twee keer per dag gepoetst. Dagelijks worden de tafelbladen, deurklinken en trapleuningen gepoetst.
In alle klassen is desinfectiemiddel voor de handen aanwezig. De kinderen gebruiken dit bij binnenkomst in het lokaal en bij het vertrek naar huis. Gedurende de dag wassen de kinderen de handen meerdere malen.
In de klassen zijn voldoende zeeppompjes en papieren handdoekjes aanwezig. Dagelijks maken we een ronde om de voorraad in de klassen en op de wc’s aan te vullen.

Voor genoeg ventilatie laten we deuren en ramen open.

Chromebook:
Devices blijven thuis en worden, zoals nu ook de situatie is, gebruikt voor het onderwijs thuis.  Gedurende de periode van 11 mei t/m 29 mei werken we op school vanuit boeken in plaats van digitaal.

Opvang bij zieke leerkrachten:
Uiteraard gelden alle RIVM richtlijnen ook voor de leerkrachten. Dit betekent dat ze bij klachten niet mogen komen werken. We hebben dagelijks per groep één collega voor locatie Waterrijk en één collega voor locatie Grasland die in kan springen bij afwezigheid. Gaat de afwezigheid langer duren en lopen wij tegen grenzen aan dat er geen vervanging is, vragen wij de kinderen thuis te blijven. Uiteraard doen we ons uiterste best om dit te voorkomen.

Rapporten en rapportgesprekken:
Na de meivakantie informeren wij u over de wijze waarop de rapporten en oudergesprekken vorm gaan krijgen.

Groep 8 in het bijzonder!
We gaan ons uiterste best doen om een mooie eindperiode te organiseren voor de groep 8 leerlingen. Na de meivakantie informeren wij de ouders en kinderen van groep 8 over de groep 8 gerelateerde activiteiten.

Traktaties:
Bij een verjaardag hoort een feestje in de klas! Verjaardagen van kinderen die jarig zijn geweest tijdens de sluiting mogen ingehaald worden op school als kinderen dat willen. Ze mogen ook traktaties meenemen. Uiteraard letten wij in de klas op extra hygiëne tijdens een traktatie.

BSO:
De buitenschoolse opvang sluit aan op de tijden van school. De kleuters worden opgevangen vanaf 14.30 uur. Alle andere kinderen om 14.45 uur.
 
We hopen op deze manier samen een goede, gezonde en veilige start te maken maandag 11 mei. We hebben er zin in!

Goede vakantie toegewenst!
 
Team basisschool ’t Slingertouw

Zie hieronder het roorster
 

Lesdagen: maandag en donderdag

Locatie Waterrijk

0-1 Gonnie/ Prisca

1-2 Wendy/ Renee

3 Sandra/ Marlieke

5 Ruth

5 Iris

7a Marjolein B.

7d Sophie

8b Linsy

8d Jeroen
 

Locatie Grasland

1-2a Saskia/ Floor

1-2c Koen/ Ellen

1-2f Anne

3b Britt

3c Dimphy

4a Jeroen

4d Inge

5b Joyce/ Esther

5c Charissa

6a Sanne/ Sanne

Lesdagen: dinsdag en vrijdag

Locatie Waterrijk

2 Danique

3-4 Kirthy

4 Jessica/ Marjolein L.

6 Roebi

6 Carine/ Eva

7b Manon/ Maartje

7c Maarten

7e Lars/ Robin

8a Roel

8c Joyce/ Maike

 

Locatie Grasland

1-2b Ellen/ Sabrina

1-2d Debbie

1-2e Chantal

3a Alexander

4b Claire/ John

4c Marijn/ Linda

5a Cindy/ Sandra

6b Ruud

6c Ruud

 

Delen: