Start op maandag 8 juni

 

Beste ouder(s), verzorger(s),
 
Vanaf aanstaande maandag mogen wij alle kinderen vijf dagen in de week weer welkom heten op ’t Slingertouw! Dit is voor ons geweldig nieuws! We hebben de kinderen enorm gemist.

Afgelopen periode heeft ons als school en als team vertrouwen gegeven om met veel goede zin, vertrouwen en enthousiasme de volgende fase in te gaan. We werken toe naar een fijne en leuke afsluiting van dit schooljaar!

Hieronder een aantal belangrijke zaken om te weten voor de start van maandag. Deze zijn opgesteld in samenspraak met de mr van ’t Slingertouw.

Start- en eindtijden school
We werken met twee start- en eindtijden op beide locaties voor de groepen 1 t/m 8. Dit om een goede spreiding te organiseren in de drukte bij het halen en brengen van de kinderen aan het hek/ de poort.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Start 8.15 uur/ eind 14.30 uur: alle kinderen met een achternaam beginnend met de letter A t/m K
Start 8.30 uur/ eind 14.45 uur: alle kinderen met een achternaam beginnend met de letter L t/m Z.

Woensdag
Start 8.15 uur/ eind 12.15 uur: alle kinderen met een achternaam beginnend met de letter A t/m K
Start 8.30 uur/ eind 12.30 uur: alle kinderen met een achternaam beginnend met de letter L t/m Z.

 
We hebben dus geen inloop van 10 minuten zoals u gewend bent. De lessen starten echt om 08.15 uur en 08.30 uur.
 
Alle kinderen mogen via de afgesproken ingangen die ze al kennen om 8.15 uur of 8.30 uur binnenkomen. Om 14.30 uur of 14.45 uur nemen ze wederom de afgesproken looproute en uitgang.
 
De kleuters worden zowel om 8.15 uur als om 8.30 uur opgehaald. Zij verzamelen zich op de vaste plekken op het plein.
Om 14.30 uur en 14.45 uur worden zij naar buiten gebracht.
 
Grasland:
Om 8.15 uur komen alle kleuterleerkrachten naar buiten om de kinderen naar binnen mee te nemen.
Om 8.30 uur neemt juf Debbie de kinderen van haar eigen groep en die van juf Anne mee naar binnen.
Juf Ellen en meester Koen nemen de kinderen van de eigen groep en die van juf Chantal mee naar binnen.
Juf Ellen en juf Sabrina nemen de kinderen van de eigen groep en die van juf Saskia en juf Floor mee naar binnen.
Hetzelfde andersom geldt om 14.30 uur. Om 14.45 uur komen alle kleuterleerkrachten met de kinderen naar buiten.
 
Waterrijk:
Om 8.15 uur komen alle kleuterleerkrachten naar buiten om de kinderen naar binnen mee te nemen.
Om 8.30 uur nemen juf Renee/ juf Wendy en juf Prisca/ juf Gonnie de kinderen van de eigen groep en de kinderen van de groep van juf Danique mee naar binnen.
Hetzelfde andersom geldt om 14.30 uur. Om 14.45 uur komen alle kleuterleerkrachten met de kinderen naar buiten.
 
Op beide locaties houden kleuterleerkrachten en ambulante collega’s toezicht over de groepjes kinderen die binnen zijn.
 
Halen en brengen
Bij het brengen en halen van uw kind verwachten we dat maximaal één ouder meekomt en afscheid neemt bij het hek. 
​We willen u vragen afscheid te nemen op een plek die de trap vrij laat bij de hoofdingang op locatie Waterrijk en bij de poort op locatie Grasland.  Ouders mogen niet op het plein en in het gebouw. We doen ​beroep op ieders verantwoordelijkheid om niet samen te komen, het brengen en halen van uw kind niet als een sociale activiteit te zien en zeker de afstand van 1,5 m te bewaren met anderen om uw heen.
Ook bij het ophalen van uw kind verwachten we dat maximaal één ouder komt en buiten het hek blijft. Handig om een vaste ophaalplek af te spreken met uw kind. Nadrukkelijk het verzoek om samen te letten op de spreiding bij het hek en de trap en het houden van 1,5 m afstand van elkaar. 
 
Kinderen van de groepen 7 en 8 komen zelfstandig naar school en gaan zelfstandig naar huis.
 
Absentie
Vanaf maandag 8 juni stopt het afstandsonderwijs zoals we deze kennen van de afgelopen periode. Blijft uw kind om een bepaalde reden thuis? Dan willen wij u vragen dit door te geven via de schoolapp en het te melden bij de eigen leerkracht. Samen kijkt u naar een lespakket voor thuis.
We houden ons aan de RIVM richtlijnen. Dit betekent dat kinderen die verkoudheidsklachten vertonen, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging niet naar school mogen komen. Als deze klachten binnen het gezin gepaard gaan met koorts en/ of benauwdheid, dan moet iedereen in het gezin thuisblijven. We vragen u uw kind dan af te melden via de schoolapp, optie ‘ziekmelden’.
Bij afwezigheid om andere redenen ook graag afmelden via de schoolapp, optie ‘ziekmelden’. Bij het vak ‘opmerkingen’ kunt u de reden van afwezigheid doorgeven.
Mocht u zich zorgen maken over de start op 8 juni, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Bij afwezigheid zonder melding, bellen wij u op om navraag te doen.

Het lesprogramma
Vanaf maandag pakken we het reguliere lesprogramma op. We besteden aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van alle kinderen individueel, maar zeker ook als groep. Taal en rekenen staan in de ochtend op het rooster. In de middag ondernemen we allerlei groepsactiviteiten,  waaronder bijvoorbeeld de buitenactiviteiten als gymles. Ook pakken we, daar waar mogelijk, de draad op met de plusklas, technieklessen, forest education, taalklas en de individuele leerlingbegeleiding.
Groepsoverstijgende activiteiten waarbij intensieve samenwerking is tussen kinderen van verschillende parallelgroepen pakken we nog niet op.

Chromebooks
Inmiddels hebben alle ouders van de groepen 4 t/m 8 een mail ontvangen van onze ict-er Robin Platjouw over de organisatie van het inleveren van de chromebooks.

Afwezigheid leerkracht
Alle leerkrachten werken op de eigen reguliere werkdagen. Daarnaast maken we als school een reservelijst aan leerkrachten. Indien de groepsleerkracht ziek is, vangt de leerkracht op de reservelijst de groep op.
Als de afwezigheid van de groepsleerkracht langer gaat duren, kunnen we een groep vragen om thuis te blijven. Uiteraard doen we ons best om dit te beperken.
 
BSO
Vanaf maandag 8 juni start Korein ook volledig.
De kinderen die naar de bso gaan, zijn altijd uit om 14.45 uur en gaan daarna naar de bso (ook al zou zijn/haar achternaam bijvoorbeeld met een B beginnen).
 
Het is veel informatie, maar we hopen op deze manier samen een goede organisatie neer te zetten voor de start van maandag 8 juni. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij deze graag.

We hebben er zin in,

Tot maandag!

Team basisschool 't Slingertouw

 

Delen: