Start schooljaar!

 

20-8

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

We zijn begonnen op beide locaties en wat voelt het goed! De laatste vakantieweek is er natuurlijk mega hard gewerkt door het hele team om locatie Waterrijk start klaar te krijgen. Het was een race tegen de klok maar het is gelukt. Beide locaties zien er weer prachtig uit. 

Met veel energie starten we weer dit schooljaar. Tijdens de startvergadering hebben we gesproken over onze voornemens. Voornemens die voortvloeien vanuit de afgelopen jaren. Zo pakken we de doorgaande lijn van 2 naar 3 verder op, blijven we het hoekenwerk in de middenbouw verder ontwikkelen, en proberen we steeds meer de talenten van de kinderen te ontdekken en hierop aan te sluiten. We werken verder aan onze missie om onze kinderen (digitale) wereldburgers te laten zijn en we blijven er natuurlijk voor zorgen dat de resultaten op of boven niveau uitkomen zodat de leerlingen na groep 8 vol met zelfvertrouwen de volgende stap gaan zetten. 

Op locatie Waterrijk gaan we het gebouw steeds meer gebruiken zoals het gebouw in het verleden is ontworpen. Dat betekent dus dat we met leerpleinen gaan werken. Er kunnen dus bovenbouw groepen in open ruimtes starten. We gebruiken alle ruimtes op locatie Waterrijk. Zo zal de koffiekamer een restaurant voor de kinderen zijn waar we in de toekomst ook gaan koken met de kinderen. Zo is er bij de trap een wand gezet om hier lesactiviteiten te verzorgen, misschien wel een echte TED talk! Open leerplekken worden de komende periode omgetoverd tot taal of reken pleinen maar ook het Lab is natuurlijk een leerplein waar de kinderen volop aan de slag gaan. 

Deze ontwikkeling vindt ook plaats op locatie Grasland. Zo zijn we daar vorig schooljaar al gestart met het opbouwen van het Lab en het open podium. Dit jaren willen we de bibliotheek ook verder door ontwikkelen zodat deze hal ook een leerplein zal zijn.  

De collega’s op Grasland gaan ook weer klas doorbrekend werken zodat we steeds beter aansluiten bij de behoefte van de leerling. 

De samenwerking met de externe dienst zetten we voort. We hebben vorig jaar gemerkt dat we door deze samenwerking beter de leerlingen kunnen begeleiden met bv vragen omtrent gedrag om specifieke leervragen. Een prettige samenwerking die wordt vervolgd. Het werken in de plusklas zal natuurlijk ook verder gaan. 

Op school ontvangen we momenteel veel internationals. Om deze internationals nog beter op te kunnen vangen zijn er nieuwe collega’s aangenomen om deze leerlingen veilig te laten starten en ze een optimaal taalaanbod te kunnen geven.  

De groepen 6,7 en 8 gaan met Chromebooks werken. Elke leerling heeft een eigen laptop. Op deze laptop draait oa de software van Snappet zodat de leerlingen de lesstof adaptief kunnen verwerken. Verder gaan we samen ontdekken hoe we digitaal samen kunnen werken zodat we de ambitie om onze kinderen een digitale wereldburger te laten zijn, nog beter kunnen waarmaken. 

Al met al weer zoveel mooie ontwikkelingen waardoor we weer zoveel zin hebben om te starten! 

Delen: