Update consequenties voor ‘t Slingertouw i.v.m. verlenging sluiting

 
Beste ouders en verzorgers,  

Zoals verwacht zijn de maatregelen i.v.m. de Coronacrisis verlengd. De scholen zijn in elk geval tot na de meivakantie gesloten. Over drie weken zal de regering beslissen of de scholen na de meivakantie open kunnen. Mochten de scholen opengaan, dan is het waarschijnlijk dat er nog steeds maatregelen gelden die ook effect hebben op de organisatie van de dagelijkse schooldag zoals we dat gewend zijn en de schoolactiviteiten die in de laatste periode van het schooljaar plaatsvinden. 

De sportdag gaat niet door, zo ook het kamp voor de groep 8 leerlingen. Uiteraard gaan we zoeken naar een alternatief programma speciaal voor de schoolverlaters om ze een mooi, bijzonder en onvergetelijk afscheid te geven. 

Het schoolreisje staat gepland op 18 en 19 juni. Hoe we hiermee omgaan, bepalen we nog nader. 

Volgende week vrijdag 10 april staat een studiedag op de kalender. Deze studiedag blijft staan en gaan we aan de slag met een aantal onderwerpen; onderwijs op afstand, evaluatie taalmethode en het formuleren van ambities voor de komende jaren. Dat betekent dat de kinderen voor die dag geen opdrachten vanuit school krijgen en zijn de leerkrachten niet online beschikbaar.

Op die dag worden de kinderen van de noodopvang niet door leerkrachten van school, maar door collega's van Korein opgevangen. De daginvulling voor die vrijdag ziet er anders uit. De kinderen werken niet aan hun schoolwerk. 

Maandag 13 april (Tweede paasdag) is een vrije dag voor kinderen en het team. Evenals de meivakantie van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei. Op deze dagen wordt er geen schoolwerk voor thuis opgegeven en zijn de leerkrachten niet online beschikbaar. 

 
Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en wensen iedereen een goede gezondheid. 

Delen: