Update extra maatregelen i.v.m. COVID-19

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Inmiddels zijn we ‘gewend’ aan nieuwe manieren van omgaan met elkaar, om de hygiëne te bewaken en veiligheid te garanderen voor iedereen in de school. De richtlijnen van het RIVM zijn hier steeds leidend in. De afgelopen maanden zijn er versoepelingen toegepast. Echter door een enorme toename van COVID-19 besmettingen is een ‘opschaling’ van maatregelen en een gedeeltelijke lockdown door het kabinet afgekondigd.  

Gelukkig blijven de scholen open en kunnen we de kinderen ontvangen! 
 
Niettemin heeft de gedeeltelijke lockdown wel consequenties voor onze schoolorganisatie.   

Start- en eindtijden school
Vanaf morgen werken we weer met twee start- en eindtijden op beide locaties voor de groepen 1 t/m 8. Dit om een goede spreiding te organiseren in de drukte en het aantal volwassenen te beperken bij het halen en brengen van de kinderen aan het hek/ de poort.  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Start 8.15 uur/ eind 14.30 uur: alle kinderen met een achternaam beginnend met de letter A t/m K.  
Start 8.30 uur/ eind 14.45 uur: alle kinderen met een achternaam beginnend met de letter L t/m Z.  

Woensdag 
Start 8.15 uur/ eind 12.15 uur: alle kinderen met een achternaam beginnend met de letter A t/m K 
Start 8.30 uur/ eind 12.30 uur: alle kinderen met een achternaam beginnend met de letter L t/m Z. 

De kinderen mogen via de afgesproken ingangen die ze al kennen vanaf 8.10 uur binnenkomen. De deur staat open waarbij we eerst de kinderen verwachten die om 8.15 uur beginnen. Daarna mogen de kinderen binnenlopen die om 8.30 uur beginnen. Om 14.30 uur of 14.45 uur nemen ze wederom de afgesproken looproute en uitgang.  

De kleuters worden om 14.30/14.45 uur  en 12.15/12.30 uur naar buiten gebracht. 

De kinderen die naar de bso gaan, zijn altijd uit om 14.45 uur en gaan daarna naar de bso (ook al zou zijn/haar achternaam bijvoorbeeld met een B beginnen). 

Wel/ niet naar school
Heel belangrijk is dat er bij (milde) klachten van kinderen en/of andere gezinsleden de beslisboom gevolgd wordt die geldt voor kinderen op de basisschool. Deze hebben we in onze vorige update gecommuniceerd.  

Twijfelt u, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind en overleg samen of uw kind wel/ niet naar school mag komen. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag.  

Delen: