Update Rivm richtlijn

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Als school blijven wij de Rivm richtlijnen volgen. Deze week zijn er aanpassingen aangekondigd. Dit betekent ook voor 't Slingertouw dat kinderen van 4 tot 6 jaar bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:

– als het kind ook koorts heeft;

– als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;

– als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19.

Voor kinderen vanaf 6 jaar geldt dat zij thuisblijven:

– bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,    
  lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);

– het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten).

Graag uw aandacht hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Team basisschool 't Slingertouw 
 

 

Delen: