Update ‘t Slingertouw

 
Beste ouder(s), verzorger(s),
 
Inmiddels zijn we 2 dagen verder na de opening. Het is geweldig om de kinderen weer in school te zien! De afgelopen twee dagen hebben we vele blije snoetjes gezien. 
 
We zijn de ochtend met de kinderen begonnen door de ervaringen te delen van de afgelopen periode. Gedurende de ochtend zijn de kinderen verspreid door het gebouw aan de slag gegaan met taal, rekenen en allerlei creatieve vakken. De sfeer op school was als vanouds prettig. 
 
Voor de ventilatie stonden deuren en ramen open. Een tip: geef een vestje of truitje mee, het kan net iets frisser zijn in school.  We hebben gemerkt dat de kinderen de verschillende ingangen en looproutes goed gebruiken. 
Wel willen we nogmaals de regels herhalen bij het brengen en halen van kinderen. Bij het brengen van uw kind verwachten we dat maximaal één ouder meekomt en afscheid neemt bij het hek. 
​We willen u vragen afscheid te nemen op een plek die de trap vrij laat bij de hoofdingang op locatie Waterrijk en bij de poort op locatie Grasland.  Ouders mogen niet op het plein en in het gebouw. We doen ​beroep op ieders verantwoordelijkheid om niet samen te komen, het brengen en halen van uw kind niet als een sociale activiteit te zien en zeker de afstand van 1,5 m te bewaren met anderen om uw heen.
Ook bij het ophalen van uw kind verwachten we dat maximaal één ouder komt en buiten het hek blijft. Handig om een vaste ophaalplek af te spreken met uw kind. Nadrukkelijk het verzoek om samen te letten op de spreiding bij het hek en de trap en het houden van 1,5 m afstand van elkaar. 
 
Na de volgende persconferentie, zullen we ook een aantal zaken communiceren over het schoolreisje, de kijkochtend, het open podium, de rapporten, de oudergesprekken, de laatste week met speciale activiteiten, de musical en hoe de verrekening gaat zijn van de ouderbijdrage in verband met het wegvallen van activiteiten. 
 
Volgend schooljaar 
Enerzijds  gaan we het laatste stuk van het schooljaar in met alle activiteiten die hierbij horen en zijn we anderzijds bezig met de voorbereidingen voor volgend schooljaar.  Ook hierover volgt de komende tijd meer informatie. 
 
We wensen iedereen een goede gezondheid toe. 
Delen: