Update ‘t Slingertouw

 
Beste ouder(s), verzorger(s),

Inmiddels hebben we samen een eerste week achter de rug. Een eerste week van de volledige opening van 't Slingertouw. Terugkijkend zijn we erg tevreden over het verloop van de eerste week. Het voelt alweer als vanouds met alle kinderen in school. Geweldig! 
Dagelijks hebben we de organisatie geëvalueerd. Zo hebben we bijvoorbeeld op beide locaties een kleine aanpassing aangebracht bij het brengen en halen van kleuters. 
Met name de kinderen, maar zeker ook de ontwikkelingen op school de afgelopen periode en nu en de goede sfeer zorgen ervoor dat we de komende weken vol vertrouwen tegemoet gaan en het jaar goed gaan afsluiten samen met de kinderen. 

Activiteiten:
Deze week en volgende week staan allerlei leuke alternatieve activiteiten op het programma voor het schoolreisje. Zo gaan alle groepen naar het bos voor leuke forest activiteiten, komt er een stormbaan op het plein  en krijgen de kinderen frietjes. Aanstaande donderdag en vrijdag is de kiss&ride zone op locatie Waterrijk gesloten in verband met de plaatsing van de stormbaan. Excuses voor het ongemak.  
Vanaf volgende week loopt er ook een apart programma voor de groep 8 leerlingen! Een musicaloptreden in het Parktheater met een live stream, kanoën, naar de bios, uitglijden en een afscheidsavond staan op het programma. We wensen onze achters veel plezier in de laatste weken van hun basisschoolcarrière! 
We hebben dit jaar nog niet eens afgesloten met allerlei activiteiten of de plannen zijn al gemaakt voor het nieuwe jaar. We zijn druk bezig met de organisatie van een lustrumweek in week 39. Een week met allerlei activiteiten die in het teken staan van ons 20-jarig bestaan als 't Slingertouw! Het is een week volop met vieringen voor kinderen, door kinderen en met kinderen. 

Rapport en oudergesprek:
Volgende week maandag gaan de aangepaste rapporten mee met de kinderen. Zoals eerder gecommuniceerd ziet het rapport er anders uit. Geen cijfers en uitspraken over taal en rekenen, maar wel over de sociaal- emotionele ontwikkeling. Ook hebben alle kinderen een eigen bijdrage in het rapport. Indien u wilt, kunt u zich inschrijven voor een oudergesprek op dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 of maandag 29 juni. Het zijn digitale gesprekken. U krijgt via de leerkracht een link voor Google Meet. Het inschrijven voor de gesprekken kan aanstaande zaterdag, zondag en maandag. Nogmaals willen we benadrukken dat de gesprekken facultatief zijn en een andere inhoud kennen dat u gewend bent aan het einde van het jaar. Namelijk niet over toetsen en beoordelingen voor taal, rekenen en spelling, maar over het sociale stuk. Wij zijn ook benieuwd hoe u uw kind de afgelopen periode thuis ervaren heeft? Ging het thuisleren goed? Waar bent u trots op? Etc.
 
Studiedag 26 juni:
Volgende week vrijdag staat een studiedag op de planning en zijn de kinderen vrij. Tijdens de studiedag gaan wij aan de slag met een terugblik op schooljaar 2019/2020 en een  vooruitblik voor 2020/2021. 
Weet u trouwens dat de kalender voor het komend schooljaar al geruime tijd op de website staat? U komt via 'onze school, documenten' terecht bij de kalender met de vakanties en studiedagen. 

Formatie:
Op maandag 29 juni communiceren we de formatie voor volgend schooljaar. Groepen waar een verandering voor geldt krijgen ook een leerlingenlijst mee. Hebt u hier van tevoren nog vragen over, horen wij deze graag. Stelt u ze gerust aan de leerkracht van uw kind. 
Juf Charissa, voor vele een bekende naam en gezicht op 't Slingertouw heeft een nieuwe uitdaging gevonden op basisschool De Bloktempel. Zij mag daar vanaf start schooljaar de mooie baan als intern begeleider aangaan. We feliciteren haar van harte en wensen haar veel plezier op haar nieuwe werkplek! 
 
Kennismakingsochtend:
Op woensdagochtend 8 juli maken de kinderen kennis met de leerkracht van volgend schooljaar. Ze starten de ochtend meteen in de groep van de nieuwe leerkracht. 
De kennismaking voor de nieuwe instromers in de kleuterklassen organiseren we op vrijdagmiddag 21 augustus. We willen de jongste kinderen en de ouders goed opvangen in alle rust en ruimte in hun eerste stappen van hun schoolloopbaan. Een uitnodiging volgt voor desbetreffende kinderen. 
 
Samen gaan we de laatste weken in en werken we toe naar een afronding. Een bijzonder jaar met vele bijzondere momenten. 
 
We wensen iedereen een goede gezondheid toe!

Delen: