Update ‘t Slingertouw

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De school is alweer een paar weken open. Het gaat goed en langzaamaan pakken we alle zaken op, als vanouds. Uiteraard houden we rekening met de Rivm richtlijnen en volgen we de actuele ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de inrichting van ons onderwijs. 

Kennismakingsgesprekken groepen 3 t/m 7
Het uitgangspunt voor de kennismakingsgesprekken is dat het digitale gesprekken zijn. U krijgt via het bekende systeem 'schoolgesprek' de mogelijkheid om een moment te reserveren voor een gesprek in week 42. Dit gesprek is digitaal via een link die de leerkracht met u deelt. Het gesprek kan op initiatief/ verzoek op school plaatsvinden. Dit initiatief kan van beide kanten komen, de leerkracht en u als ouder. Graag willen we stap voor stap het fysieke contact weer oppakken. 
Tijdens het gesprek kunt u kennismaken met de leerkracht,  zijn wij nieuwsgierig naar wat u ons over uw kind kunt vertellen en zal de leerkracht een eerste indruk delen over de start en een stuk resultaten van de toetsen die afgenomen zijn. Het gaat hier om de eindtoetsen van juni die verzet zijn naar september/ oktober.  

De ouders van de groep 8 leerlingen worden geinformeerd over een andere gespreksplanning.
De groepen 1-2 spreiden de geprekken voor de herfstvakantie en een deel na de herfstvakantie. Die verdeling communiceren de leerkrachten met de ouders van de eigen groep. 

De informatieavond waarop de leerkracht het één en ander deelt over het reilen en zeilen van een specifieke jaargroep, geven we vorm op een andere manier. In de loop van volgende week delen de leerkrachten een filmpje waarin ze zichzelf voorstellen, iets vertellen over de groep en u een kijkje geven in de klas. 

Nogmaals, het streven is om elkaar steeds meer te ontmoeten.

Ophalen om 14.45 uur en 12.30 uur locatie Grasland 
Inmiddels zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd. De ouders van de kleutergroepen hebben we gevraagd op de speelplaats te staan en de kinderen van de groepen 1 t/m 3 zijn om 14.40 uur en 12.25 uur uit. Op deze manier kunnen we de drukte beter spreiden, bevorderen we de doorstroom en bieden we de ouders de gelegenheid om sneller te vertrekken.  
Aan u vriendelijk het verzoek om direct naar huis te gaan als u uw kind(eren) heeft opgehaald en voldoende afstand te houden. Dit is echter ook uw verantwoordelijkheid. 

Lustrum 20-jarig bestaan 's Slingertouw 
Binnenkort vieren we het 20-jarig bestaan van 't Slingertouw. Dit vieren we van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 september. Gedurende de week staan dagelijks leuke activiteiten gepland. Dit weekoverzicht hebben we reeds met u gedeeld. Ons uitgangspunt is dat het een feest is met kinderen, door kinderen en voor kinderen.  

Vervanging op 't Slingertouw 
We houden ons aan de RIVM richtlijnen. Dit betekent dat leerkrachten die de klachten vertonen horend bij COVID-19 niet mogen werken op school, getest moeten worden en na een negatieve uitslag weer aanwezig mogen zijn.  De desbetreffende collega belt met de GGD voor een testverzoek. Dan zijn collega's afhankelijk van de drukte in de teststraten. Dit varieert van een testmogelijkheid op dezelfde dag tot een eerste testmogelijkheid over 3 dagen. Vervolgens krijgen zij binnen 48 uur een uitslag. 

Bij afwezigheid van collega's regelen wij vervanging via de pool van SKPO. Dit gaat over het algemeen prima, echter voelen we nu al de druk om de organisatie rondom de bezetting voor de groepen rond te krijgen. Uiteraard doen wij onze uiterste best om in die situaties alternatieven te bedenken om ervoor te zorgen dat de lessen doorgaan. Dat kan betekenen dat kinderen worden opgevangen door ambulante collega’s. Dan vervallen lessen zoals techniek, forest education, de taalondersteuning, individuele leerlingbegeleiding, etc.  

In uiterste geval moeten wij het besluit nemen om kinderen naar huis te sturen. U wordt daar dan een dag van tevoren over geïnformeerd. Om u een beeld te geven van de huidige situatie; deze week zijn maandag 7 vervangers, dinsdag 4, woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 12 vervangers ingepland.  

Mocht er een situatie ontstaan dat groepen meer dan een dag thuis zijn, dan zorgen we ervoor dat er digitale lesprogramma’s openstaan, zodat kinderen thuis verder kunnen werken.  

We blijven u de komende tijd informeren over de actuele ontwikkelingen op school.

Fijn weekend! 

 

Delen: