Update ‘t Slingetouw

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Samen gaan we de laatste periode van het schooljaar in. De komende periode kenmerkt zich enerzijds door hard werken en anderzijds door ontspanning in de vorm van activiteiten. Bijvoorbeeld het schoolreisje.

In week 23 en 25 maken de kinderen de cito toetsen en werken toe naar een mooi rapport, dat ze meekrijgen op maandag 5 juli. In dezelfde week volgen de oudergesprekken.

Het schoolreisje staat gepland in week 26. De commissie is in overleg over de mogelijkheden om een mooi daguitje te organiseren voor de kinderen.

Voor de meivakantie was onze sportdag. Wat was dat een leuke dag! Ondanks dat enkele groepen wel wat pech hadden met het weer, was het een week met een afwisselend programma, lekker actief/ sportief bezig zijn en blije kindergezichten. Heeft u de foto's in klassenboek al bekeken? Zo krijgt u een impressie van de dag.

De groepen 8 hebben voor de vakantie de eindtoets (Route 8) gemaakt. De kinderen hebben hun advies in februari gekregen, zijn al aangemeld/ aangenomen op verschillende middelbare scholen. De uitslagen van de eindtoets werken vaak bevestigend voor het gegeven advies. Mocht een leerling onder het gegeven advies gescoord hebben, blijft het advies staan. Mocht een leerling hoger scoren met de eindtoets, dan gaan we opnieuw met elkaar aan tafel zitten voor een eventuele heroverweging van het advies.

Een tijdje terug hebben we een vragenlijst uitgezet en alle ouders gevraagd naar een beoordeling over het onderwijs van 't Slingertouw. Deze vragenlijst is ook uitgezet onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en het team. De uitslagen zijn inmiddels binnen en door ons bestuur verwerkt in een koerskaart. Deze is intern besproken, geanalyseerd en omgezet in actiepunten en doelstellingen voor ons jaarplan. De koerskaart bespreken we ook met de mr van ’t Slingertouw.

Er lichten een aantal punten op in onze koerskaart. De resultaten van de kinderen zijn goed, de basis en de visie van ons onderwijs is op orde en we scoren een 7,9 van ouders over de algemene tevredenheid. Een thema zoals eigenaarschap onder leerlingen en informatievoorziening naar ouders over de ontwikkeling van kinderen verdient nog aandacht. Dit betekent dat leerlingen meer aan het stuur staan van hun eigen ontwikkeling; wat wil ik leren, welk doel stel ik mezelf en wat kan ik van mezelf verwachten, hoe wil ik dit leren en wanneer wil ik dit leren, zijn zomaar wat vragen die in een proces van eigenaarschap bij leerlingen aan bod komen. Een ontzettend mooi thema om aan te grijpen. Uiteindelijk betekent dit iets voor ons vakmanschap; welke vragen stel ik, welke feedback geef ik om leerlingen in een standje 'aan' te krijgen en hoe bedien ik alle leerlingen in mijn groep? Op het moment zijn we aan het oriënteren op een teamscholing. Een scholing die ons vanuit een theoretisch kader handvatten kan bieden om de vertaalslag te maken voor 't Slingertouw. Zo gaan we rondom het thema eigenaarschap en informatievoorziening vanaf volgend schooljaar ook werken met een rapportfolio. Dit pakken we de komende jaren gefaseerd aan.

Op het moment hebben we een concept formatie klaar voor het jaar 2021/2022. Een hele puzzel voor bijna 40 groepen en meer dan 80 collega's verdeeld over 2 locaties. De komende periode hebben we nog nodig om enkele kleine puzzelstukken in de formatie op te lossen en de puntjes op de 'i' te zetten. Het vakantierooster voor 2021/2022 is al een tijdje klaar en staat op de website.

De zoektocht naar een adjunct-directeur voor locatie Grasland zijn we inmiddels opgestart. Met een benoemingsadviescommissie bestaande uit leerkrachten, directie, mr en korein, maken we een profielschets en zetten we de lijn uit in inhoud en organisatie met betrekking tot deze vacature. We houden u op de hoogte over de voortgang.

We wensen u een fijn lang pinksterweekend!

Team basisschool ‘t Slingertouw

Delen: