Update thuis-leren

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

De scholen zijn inmiddels twee weken gesloten i.v.m. de Corona-crisis. 
 
Voor iedereen is het zoeken en wennen aan de nieuwe situatie die de Coronacrisis heeft afgedwongen. Bij iedereen ziet de situatie er anders uit. We realiseren ons dat het een beroep doet op ons allen en vooral op een goede samenwerking. We willen alle ouders de complimenten geven over dat wat en hoe het thuis wordt opgepakt in deze omstandigheden. Ieder doet wat mogelijk is en stemt af met de leerkracht waar nodig. Samen maken we er het beste van. We hechten er veel waarde aan om het goede contact te behouden en met ieder in verbinding te blijven. We mogen vertrouwen hebben in de ontwikkeling van onze kinderen.  
 
Vanaf de eerste sluitingsdag van scholen hebben we op 't Slingertouw een lijn uitgezet met betrekking tot het thuis-leren. We hebben de afgelopen twee weken eerst ingezet op herhalingsstof en gezocht naar een combinatie in het werken vanuit een werkboek en het digitaal aanbieden van lesstof. Ook zijn alle collega's bereikbaar geweest tussen 10.00 en 13.00 uur voor vragen en ondersteuning. Buiten mail om zijn er meerdere mooie manieren opgepakt om in contact te blijven met elkaar. Instagram, TikTok, app-jes, filmpjes, telefoongesprekje, etc. Want één ding is zeker: we missen de kinderen enorm!

We willen u vragen ons feedback te blijven geven zoals u de afgelopen twee weken heeft gedaan. Deze feedback nemen we mee in onze wekelijkse evaluatie en is van grote waarde bij het goed organiseren van het thuis-leren voor de kinderen. 

Samen zijn we vandaag begonnen aan de derde week. Vanuit de lijn van herhalingsstof zijn we overgegaan op het aanbieden van nieuwe lesstof. Dit betekent dat de lesstof nieuw is, wellicht instructie nodig heeft en er mogelijkheden worden aangeboden voor differentiatie. Kinderen kunnen nu individueel naar eigen behoefte en niveau aan de slag. Het aanbod loopt voor de groepen 5 t/m 8 via Google Classroom. Het schoolwerk staat klaar, gedurende de week kunnen de kinderen live contact hebben voor instructie en vragen, de leerkracht kan de voortgang monitoren, bijsturen en het aanbod passend maken. Het contact kan met de hele groep zijn, met groepjes kinderen of individueel. Dit varieert per les, dag en groep. 

Het aanbod van de groepen 3 en 4 is ook volledig digitaal. Ook bij die groepen is er gedurende de week contact met de leerkracht en biedt de lesstof differentiatie om op eigen niveau te werken. De groepen 1-2 krijgen via allerlei leuke dagopdrachten een weektaak. 

Heeft u vragen, schroom niet, stel ze aan de groepsleerkracht. We doen ons best om iedereen vooruit te helpen. 

Morgen horen we of de sluiting van de scholen verlengd gaat worden. Als team houden we hier al rekening mee. De lijn die is ingezet in het thuis-leren is een manier om hier samen al op voorbereid te zijn. Welke consequenties het mogelijk gaat hebben op allerlei activiteiten die gepland stonden, hoort u nog van ons. 

Voor nu wensen wij ieder een fijne week en een goede gezondheid. 

Team basisschool 't Slingertouw

ps: de kinderen die voor opvang naar school komen, willen we vragen hun schoolwerk en device mee te nemen. 

Delen: