Verlenging sluiting scholen

 

Beste ouders/verzorgers,

De lockdown en de sluiting van de scholen wordt verlengd. Dit is afgelopen dinsdagavond door de regering afgekondigd. Dat is pittig, voor iedereen. Het is echter ook noodzakelijk. Er zijn namelijk grote zorgen over de besmettingen met COVID-19. 

Eén van de opdrachten voor ons als school is om sociale contacten tot een minimum te beperken en daarmee eventuele besmettingen te voorkomen. Dit is ook meteen de moeilijkste opdracht. Voor iedereen. Thuis werken voor ouders en tegelijk thuisonderwijs voor de kinderen, elke dag, is niet makkelijk. We willen daarin graag met u blijven meedenken. We hopen dat u met onze leerkrachten blijft delen en bespreken wat er speelt zodat we samen kunnen zorgen dat het goed gaat met de kinderen. 

Een andere opdracht van school is het verzorgen van noodopvang onder schooltijd. Noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders die een vitaal beroep hebben en het echt niet anders kunnen opvangen. Noodopvang is geen onderwijs! De teamleden die afwisselend bij de noodopvang aanwezig zijn, proberen de kinderen zo veel mogelijk het onlineonderwijs van de eigen groep te laten volgen. De leerkracht die ingepland staat voor de noodopvang verzorgt op die dag geen online onderwijs voor de eigen groep. De kinderen die naar de noodopvang komen vragen we hun device mee te nemen om de online lessen te kunnen volgen.

Door de vele verzoeken die voor noodopvang binnenkomen, zijn wij genoodzaakt om keuzes te maken. Vanaf volgende week kunt u maximaal 3 dagen per week gebruik maken van de opvang. Op deze manier kunnen meer ouders en kinderen gebruik maken van de noodopvang. De ouders die momenteel vier of vijf dagen gebruik maken van de opvang vragen we de drie voorkeursdagen door te geven. Voor locatie Grasland kunt u dit mailen naar s.deniz@skpo.nl, voor locatie Waterrijk kunt u dit mailen naar d.deboer@skpo.nl

En nog een opdracht die we als school hebben is online onderwijs geven. Dit is 4 januari 2021 direct gestart. Alle kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben een chromebook meegenomen naar huis, zodat ze in de digitale groepsruimte van Google Classroom door kunnen gaan met het volgen van onderwijs. Uiteraard wordt dit op deze wijze doorgezet. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn elke dag online aanwezig via Google Meet. Wanneer een kind ziek is of een doktersafspraak heeft en niet aanwezig kan zijn, wordt gevraagd om uw kind ziek te melden bij de leerkracht. Dit kan via de app of mail. 
 
De leerkrachten starten hun dag tijdens het thuisonderwijs rond half 9 met nog een aantal laatste voorbereidingen voor de instructie van de dag. Om 9 uur starten ze de dag met de eigen groep. Er volgt een dagopening en instructie op niveau. Dit betekent dat ze naast de klassikale instructie veel instructie geven aan groepjes en individuele kinderen. Dit op de verschillende vakgebieden zoals taal, spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen. Ook proberen ze aandacht te hebben voor creatieve vakken, bewegingsonderwijs en wereldoriëntatie.
Daarnaast zijn de leerkrachten voor alle kinderen en ouders bereikbaar voor vragen. Vanaf 13.00 uur stopt het thuisonderwijs en start het werk ‘achter de schermen’: voorbereiding van de instructie van de volgende dag/ dagen, overleg met de parallelgroepen om de inzichten van het thuisonderwijs te delen en deze samen op te pakken, bouwvergaderingen om aan de slag te gaan met allerlei onderwijsontwikkelingen en de eventuele individuele afspraken rondom de eigen groep. 
 
Ook de komende periode blijft het contact met alle kinderen natuurlijk heel belangrijk, daarnaast hebben we ervoor gekozen om de instructie- en contactmomenten met kinderen in de groepen uit te breiden en ook onze verwachtingen ten aanzien van het werk wat kinderen maken te verhogen. 
Hieronder kunt u lezen hoe wij het thuisonderwijs voortzetten voor de groepen 1 t/m 8.

Groepen 1-2
 De leerkrachten maken per week een weektaak met opdrachten gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals taal, rekenen en motoriek. De komende weken staat het finetunen van de inhoud centraal. Basisactiviteit gericht op groep 1 en daarna een uitdagende activiteit voor groep 2 en extra uitdaging. We variëren tussen activiteiten die goed zelfstandig te doen zijn en spelen en spel. De leerkrachten zorgen ook voor een lijst met suggesties met activiteiten die u samen met uw kind kunt uitvoeren. De leerkrachten bellen twee keer per week in met kleine groepjes kinderen. Meerdere kleutergroepen maken gebruik van een online prikbord met extra filmpjes met lesjes. Hier zijn ook de filmpjes vanuit de taalklas te vinden.
Groepen 3
De leerkrachten ontwerpen wekelijks een weekschema met lessen en instructies.
Er is een evaluatie onder de ouders van de groepen 3 uitgezet om te vragen of er voldoende contactmomenten zijn en hoe het thuisonderwijs loopt. Volgende week nodigen de leerkrachten de ouders en kinderen uit voor een gesprek.  
Groep 3 gaat ook werken met Google Classroom, zodat kinderen daar ook zelf dingen kunnen plaatsen. De keuzewerkjes worden meer aangeboden op niveau. We startten de dag gezamenlijk op de maandagen. Vanaf nu gaat dit dagelijks gebeuren. Om de dag wordt er met kleinere groepjes gelezen. Rekenen gebeurde eerst 3 keer in de week en dat wordt 4 keer in de week.
Er wordt een filmpje gemaakt over het nieuwe werkboekje en er komt een letterfeest, omdat alle letters zijn geleerd. Dit wordt nu met een online variant gedaan. Leerkrachten lopen volgende week een rondje door de wijk en brengen het letterdiploma naar alle kinderen thuis.
Groepen 4
De leerkrachten ontwerpen wekelijks een weekschema met instructies voor de basisvakken. Kinderen bellen dagelijks in om de dag te openen, de lesstof door te spreken en instructie te ontvangen. Op maandag en woensdag wordt er online een spellingsdictee gegeven.
Groepen 5 en 6
De leerkrachten ontwerpen wekelijks een weekschema met instructies voor de basisvakken in Google Classroom (taal, spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen). Kinderen bellen dagelijks in om de dag te openen, de lesstof door te spreken en instructie te ontvangen. Kinderen ontvangen instructie op niveau. Rond 13 uur bellen kinderen van de groepen 6 nogmaals in om de dag af te sluiten. 
Groepen 7 en 8
De leerkrachten ontwerpen wekelijks een weekrooster met instructies voor de basisvakken in Google Classroom (taal, spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen). Kinderen bellen dagelijks in om de dag te openen, de lesstof door te spreken en instructie te ontvangen. Er wordt gedifferentieerd op niveau.

Ook liggen ondertussen twee scenario’s klaar met betrekking tot de planning van de toetsen, rapporten en oudergesprekken van de groepen 1 t/m 8. Op basis van de uitspraken van het kabinet volgende week hoort u hier meer over. Ook de communicatie over de procedure rondom advisering van de groepen 8 volgt volgende week.

We zullen het samen moeten doen en deze uitzonderlijke situatie die steeds moeilijker wordt, samen door moeten komen. We hopen dat iedereen ook een bepaalde rust en ontspanning kan vinden. Vooral voor de kinderen. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste voor een goede verdere ontwikkeling.

We wensen u, uw gezin, familie en vrienden een goede gezondheid toe.
 

Delen: