Lab4Makers

 

Eind 2014 zijn we gestart met ons lab4makers. Mede dankzij een subsidie via de onderwijspioniers, konden we een ruimte gaan inrichten waarin we kinderen de ruimte willen geven om te snuffelen aan techniek & technologie. Waarin ze tools van nu kunnen ontdekken, maar ook waar ze kunnen werken met gereedschappen die zich al lang bewezen hebben. Van 3D printer tot figuurzaag zou je kunnen zeggen. We sluiten daarbij aan bij een beweging in het onderwijs die zich ‘the maker movement’ noemt. Vrij vertaald: maakonderwijs.

We stimuleren kinderen om met creatieve oplossingen te komen, we stimuleren het samenwerken en geven veel ‘speelruimte’ aan de kinderen. We laten de kinderen weer kind zijn. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, en in het lab gaan ze op zoek naar hun talenten en mogen ze anders denken. We denken dat deze vaardigheden (ook wel 21st century skills genoemd) in het lab prachtig aan bod komen.

Grote voorbeelden voor ons in Nederland zijn de pioniers Per Ivar Kloen & Arjan van der Meij, die met hun ‘fabklas’ op de Haagse VO-school ‘De Populier’ het maakonderwijs op de kaart zetten en stap voor stap andere scholen aansteken met hun enorme passie en enthousiasme.

Om PO-scholen te laten zien wat de mogelijkheden (kunnen) zijn, zullen we op deze site met praktijkvoorbeelden komen. We proberen te laten zien dat maakonderwijs kan bijdragen aan de creatieve vorming en talentontwikkeling van onze kinderen. (meer info op: http://lab4makers.basisschoolslingertouw.nl/)

Delen: