Onze school

 

Welkom op basisschool 't Slingertouw
 
Basisschool 't Slingertouw heeft twee locaties in de wijk Meerhoven. Eén in Grasland en één in Waterrijk. De manier van werken, denken en onze visie is op beide locaties hetzelfde.
 
Op beide locaties is er een continurooster waar de kinderen het eerste kwartier samen met de leerkracht eten en daarna onder begeleiding van collega's (van school en/ of Korein) een half uur buiten spelen.

Op beide locaties is de basisschool onderdeel van het SPIL centrum. Er is voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang in beide gebouwen aanwezig. Onze partner Korein verzorgt deze opvang.
 
Onderwijs in groep 1 & 2
Wanneer uw zoon of dochter vanuit de dagopvang doorstroomt naar onze school is de werkwijze al bekend. Samen werken we ontwikkelingsgericht vanuit de visie Startblokken/ Basisontwikkeling. Op deze manier zorgen wij voor een doorgaande lijn naar de basisschool en een fijne overgang voor uw kind.
In de groepen 1/ 2 werken we met de visie van de Basisontwikkeling. Kinderen en leerkrachten werken thematisch aan de leerdoelen die er voor onze leerlingen beschreven zijn. Aan deze leerdoelen wordt gewerkt middels verschillende thema's, zoals beroepen, sprookjes en jaargetijden. Samen met de kinderen (en ouders) wordt er nagedacht over de input/ uitvoering van het thema. De rekenactiviteiten, spelactiviteiten, bewegingsactiviteiten, taalactiviteiten enz. worden allemaal rondom dit thema ingevuld.
Alle kleuters worden gevolgd.  Alle kleuters volgen we de  sociaal emotionele ontwikkeling van en de motorische ontwikkeling via het registratieprogramma KIJK!
Ook neemt de leerkracht toetsen (toetsjes) af bij de kleuters. Middels deze toetsen onderzoeken we hoe het bijvoorbeeld met de reken- en taalvaardigheden van de kinderen zit of hoe de woordenschat van de leerling is.
Deze resultaten worden bij de oudste kleuters twee tot drie maal per jaar besproken.
Maar belangrijker, onze deuren staan altijd open voor u. Soms kunnen we ter plekke antwoord geven op uw vraag, soms plannen we een afspraak om rustig de tijd te nemen om met u in gesprek te gaan.
 
Ons lesmodel
Vanaf de groepen 3 werken we methodisch aan de kerndoelen. Voor alle vakken is er een methode. Deze methode is onze leidraad om te zorgen dat uw zoon of dochter eind groep 8 alle basisdoelen heeft behandeld. We geven gedifferentieerd les. We bedoelen daarmee dat we aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van uw zoon of dochter. Beheerst uw zoon of dochter de stof, dan zorgen wij voor meer uitdaging. Is er extra oefening nodig, dan zorgen wij voor extra passende oefenstof. Op deze manier sluiten wij aan bij het niveau van de leerling.
In alle groepen wordt er Engels gegeven (groep 1 t/m 8). Dit doen we allerlei manieren. Via de methode wordt er aan de hand van popliedjes de Engelse taal geoefend en geleerd.
 
ICT in de school
ICT is een middel om ons onderwijsproces te verrijken. Hoe kunnen we ICT inzetten om ons onderwijs beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de leerling. Hoe kunnen we ICT inzetten om de actualiteit in de klas te halen, hoe kan ICT ervoor zorgen dat de verwerking van de lesstof nog beter wordt ingeoefend? Hoe gaan we om met de sociale media? Allemaal vragen die we door middel van ICT-inzet proberen in te vullen. We sluiten aan bij de huidige tijd. Vernieuwingen houden we nauwgezet in de gaten en wanneer we denken dat het ons onderwijs kan verrijken zullen we niet nalaten dit toe te passen.
 
Creativiteit & sportiviteit op de school
Er is natuurlijk veel meer dan alleen de leervakken. Zo wordt er in de groepen 1 & 2 veel aan beweging gedaan. Spelen en gymmen in de speelzaal of buiten op het plein. De groepen 3 t/m 8 hebben gymles in de gymzaal.
Tekenen en knutselen staan uiteraard ook op het rooster. De kinderen maken alleen of binnen een samenwerkingsopdracht mooie dingen. Ook worden er in het jaar een paar creamiddagen gepland. Tijdens de creamiddag proberen we activiteiten te bedenken die we anders niet zo snel doen. Denk aan b.v. een kookles!
Tevens is er elk jaar een geweldige sportdag voor de beide locaties.
 
(Wereld) Burgerschap & sociale talenten
Onze leerlingen groeien op als wereldburger! Een wijk als Meerhoven herbergt zovele culturen dat leerlingen veel van elkaar kunnen leren. We zijn als school ook trots op deze diversiteit en dragen dat ook graag uit. Dat is mooi zichtbaar tijdens ons jaarlijkse internationale kinderfeest waarin alle culturen samen komen in een prachtig feest.
 
Communicatie
Een grote school door klein te blijven! Op verschillende manieren houden we u op de hoogte van de nieuwtjes, ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de school. Zo is er onze App /website waar u ziet wat er dagelijks gebeurt op onze school. De meeste info is verzameld in een App die u kunt downloaden in de store van zowel Apple als Google.

Wilt u persoonlijk kennis komen maken met onze school? U bent van harte welkom op de informatieavond of we maken een afspraak voor een rondleiding.
 
Graag laat ik u onze school zien, zodat u meteen de sfeer kan proeven!

En wilt u meer lezen; klik hier en u kunt onze schoolgids lezen.

Graag een mailtje naar slingertouw@skpo.nl

Delen: