Aanmeldformulier

Inschrijven

Een keuze maken voor een school is een hele belangrijke keuze voor uw zoon of dochter. Wordt er op de manier lesgegeven zoals wij dat verwachten, spreekt de sfeer me aan, zijn er ook andere activiteiten dan alleen maar leren, hoe staat het met de resultaten, gaan de vriendjes en vriendinnetjes hier ook naar school? Allemaal onderwerpen waar u over nadenkt i.v.m. de schoolkeuze.

 

Inmiddels bent u de website van ons aan het bestuderen, maar graag laten wij onze school en SPIL centrum in levende wijze aan u zien. U kunt altijd een afspraak met een van onze collega's maken zodat we samen met u de vragen verkennen en de school laten zien. Mogen wij u uitnodigen om een afspraak te maken per e-mail of telefoon?

Peuterspeelzaal en kinderopvang
Bij ons in en nabij het gebouw is ook Korein Kinderplein gevestigd. Mocht u interesse hebben in informatie over de vroegschool of over voor of naschoolse opvang of de dagopvang van Korein Kinderplein, kunt u met hen een individuele afspraak maken:

Korein Kinderplein, klik hier

Toelating leerlingen
Alle vierjarige kinderen en alle kinderen die door verhuizing in de omgeving van de school wonen, worden -mits er plaats is- toegelaten. We hebben als regel dat er ongeveer 25 leerlingen in een groep mogen zitten. Indien er geen sprake is van verhuizing kunnen de kinderen van basisscholen in de omgeving - na overleg met de andere school - direct of aan het begin van het nieuwe schooljaar worden toegelaten.

We gaan er over het algemeen vanuit dat kinderen vanaf 2,5 jaar staan ingeschreven. Voor kinderen die van een andere school afkomen geldt de periode van 1 jaar.

Plaatsing van 4-jarigen
Rekening houdend met een groot aantal factoren (onder andere groepsgrootte en verhouding jongens en meisjes) plaatst de school de nieuwe kleuter in de kleutergroep:

De leerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst wordt, neemt in de maand voorafgaand aan de komst van uw kind contact met u op om een afspraak te maken voor de drie ochtenden dat uw kind mag komen oefenen.
Uw kind mag vanaf de eerste schooldag na zijn / haar verjaardag hele dagen naar school.
Kinderen die in de maanden juni t/m september 4 jaar worden, mogen aan het begin van het nieuwe schooljaar naar school.
We stellen het erg op prijs als uw kind zindelijk is en zelfstandig gebruik kan maken van het toilet.

Plaatsing van groep 3 t/m 8
De directie plaatst in overleg met de betreffende leerkrachten en het begeleidingsteam nieuwe kinderen in de groep. Hierbij wordt ook weer rekening gehouden met onder andere groepsgrootte, samenstelling van de groep en eventuele problematiek. Het is niet onze gewoonte om tussentijds kinderen in groep 7 of 8 te plaatsen, of het moet gaan over een verhuizing.