MR

Toelichting van de medezeggenschapsraad:
De MR (medezeggenschapsraad) is een club enthousiaste ouders en leden van het personeel, samen met de directie, die vijf á zes keer per jaar vergaderen over uiteenlopende zaken zoals de begroting, onderwijskundige zaken zoals de aanschaf van nieuwe methodes, richtingen waar de school in wil en zich in wil ontwikkelen en de onderwijsvisie.  

De MR heeft instemmingsrecht als het gaat om onderwijskundige doelstellingen. Ook heeft de MR instemmingsrecht bij plannen voor fuseren, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en/of het beleid om ouders te laten helpen op school. Daarnaast hebben zij het recht om te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting, over aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw en/of een belangrijke verbouwing van de school. Dit is allemaal vastgelegd en voor de school wettelijk verplicht. 

Dit klinkt allemaal wat stoffig, maar dat is het in geen geval. Er ontstaan levendige discussies, er wordt meegedacht en gebrainstormd om ervoor te zorgen dat het onderwijs én welbevinden van de kinderen van ’t Slingertouw zo optimaal mogelijk is. Medezeggenschap is belangrijk binnen het onderwijs. Het is een vorm van georganiseerde tegenspraak waar je - als bestuurders van de school – informatie kunt uithalen. Medezeggenschap helpt ook bij het creëren van draagvlak. Kortom, goed bestuur kan niet zonder goede medezeggenschap. 

Eén van de MR-leden vertegenwoordigt onze school bij de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van de SKPO. Meer informatie is hier te vinden.

Op de schoolkalender staan de vergaderdata van de MR. Op de site zijn de notulen van de vergadering te vinden.  

Wil je graag, als ouder, iets aankaarten, spreek de leden van de MR dan gerust aan. Zij zijn regelmatig te vinden op het schoolplein. Of mail je vraag of suggestie/opmerking naar mr-slingertouw@skpo.nl  

Marieke (voorzitter), Thom, Paul, Saskia, Debby, Ruth, Marlieke, Jeroen en Daniëlle 

Notulen:
Notulen MR vergadering 05-04-2022
Notulen MR vergadering 21-06-2022
Notulen MR vergadering 29-09-2022
Notulen MR vergadering 22-11-2022
Notulen MR vergadering 23-01-2023
Notulen MR vergadering 30-03-2023
Notulen MR vergadering 12-06-2023
Notulen MR vergadering 28-09-2023

Notulen MR vergadering 20-11-2023
Notulen MR vergadering 29-01-2024