Aanvragen verlof

Elk kind heeft recht op onderwijs en daarmee zijn we als organisatie verplicht om kinderen voldoende uren onderwijs aan te bieden. Dit is omschreven in de wet Leerplicht. Door het schooljaar heen zijn naast reguliere lesdagen ook vakanties en vrije dagen ingepland. Toch komt het soms weleens voor dat er zich bijzondere omstandigheden voordoen om verlof aan te vragen voor een reguliere lesdag. Met behulp van het verlofaanvraagformulier kunt u verlof aanvragen bij de directie van onze school. Tevens kunt u direct zien, onder welke omstandigheden dit kan worden verleend. Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij de directie. 


Klik hier voor het formulier.

Click here for the English leave of absence form.