Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersonen

Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning van de leerkracht, intern begeleider en directie. Als u er samen niet uitkomt, kunt u zich op ieder moment laten adviseren door de interne vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon luistert naar u en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen.

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon:

Robin Platjouw: r.platjouw@skpo.nl

Lieke Aben: l.aben@skpo.nl

_______________________________________________________________________________________________ 


Externe vertrouwenspersoon SKPO 


Daarnaast heeft SKPO een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon waar u voor begeleiding of advies terechtkunt. Vanaf 1 april werken we bij SKPO met twee externe vertrouwenspersonen van De Vertrouwenskamer: Eveline Voncken-Evertz en Kim Baesjou.
Vertrouwenspersonen kunnen met u sparren en je adviseren of begeleiden op twee gebieden, namelijk omgangsvormen en integriteitskwesties. U kunt hen benaderen in het kader van de klachtenregelingen die SKPO hanteert voor medewerkers en voor ouders. Ook kunnen ze ondersteunen in het kader van de Meldregeling misstanden en inbreuken. Deze regelingen en ook de Integriteitscode van SKPO vindt u op de website skpo.nl/over-skpo.

Hoe het werkt als u contact opneemt met De Vertrouwenskamer leest u op de website met uitlegfilmpje: devertrouwenskamer.nl