Visie/missie

Visie/missie
 
De visie van ’t Slingertouw : ‘wij leiden kinderen op tot (digitale) wereldburgers’. Dit zijn kinderen die respect hebben voor de ander en de wereld, nieuwsgierig zijn, duurzaam- en cultuurbewust zijn, creatief zijn, bewust zijn van hun eigen identiteit en eigenaarschap vertonen. 
 
“De nieuwsgierigheid naar het ontmoeten van de ander in een zich continu veranderende wereld, die zich uit in een actieve houding, in het nemen van initiatieven, in onderzoeken en bevragen, vormt de aanzet voor ontwikkeling en leren en is ook de aanzet tot het gevoel van wereldburger zijn, een gevoel dat wij kinderen mee willen geven. Wij denken dat wereldburger zijn van alle leeftijden is en dat het gaat om bewustwording van dat wat jij doet effect heeft op de wereld om je heen. 
 
Door kinderen op jonge leeftijd te laten kennismaken met de internationale en interculturele samenleving en ze te stimuleren tot creatief denken door middel van uitdagend en innovatief onderwijs, waar ruimte is voor kinderen om meer eigenaar te zijn van hun eigen leerproces, krijgen zij een breder perspectief. Het opent ook de deur naar andere landen en kinderen zijn zo beter toegerust op het functioneren in deze samenleving. Internationalisering bevordert ook de professionaliteit van leerkrachten en verrijkt het curriculum op onze school. Wij geloven erin dat internationalisering niet een ‘extraatje’ is maar een noodzakelijke bouwsteen om kwalitatief goed onderwijs te geven”.

 
Wilt u nog meer lezen? Dan verwijzen wij u graag naar onze schoolgids onder het kopje documenten.
 
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u onze school zien om meer sfeer te proeven? Dat kan. U bent van harte welkom voor een rondleiding. U kunt ons mailen naar slingertouw@skpo.nl voor een afspraak. Wij zorgen dat de koffie klaar staat!