Corona update

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen. Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra uitwerking van de basismaatregelen voor scholen. Deze gaan per direct in.
Het gaat om de volgende uitwerkingen van de basismaatregelen voor ‘t Slingertouw:

We hopen dat iedereen gezond blijft en hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 
Dear parent(s) / guardian(s),

It is essential for the development of children that they can go to school as normally as possible. But because the number of corona infections is increasing, the cabinet has decided to further elaborate the basic measures for schools. These take effect immediately.

It concerns the following elaborations of the basic measures for 't Slingertouw:

We hope everyone stays healthy and hope to have informed you sufficiently.

Delen: