De inschrijving voor de Wandel4daagse is gestart!

 
De inschrijving voor de Wandel4daagse is gestart! 

(Scroll down for English)

De inschrijving is geopend! Wandel je mee?

Dit jaar wordt er voor kinderen tot en met groep 8 van de basisscholen in Meerhoven weer een Avond-4-daagse georganiseerd.

Wanneer​: dinsdag 14 mei tot en met vrijdag 17 mei. 
Voor wie​: kinderen van 4 t/m 12 jaar (groep 1 t/m 8)
Route​​: iedere avond 5 kilometer
Hoe laat​: verzamelen om 18.15 uur, start om 18.30 uur (verwachte finish tussen 19.30 en 19.45)
Waar​​: start en finish in winkelcentrum Meerrijk (bij de Hangar)
Kosten​​: kinderen € 3,00, volwassenen zonder medaille € 1,50 euro en volwassenen met medaille 3,00€.

Inschrijven
Ook dit jaar verloopt de inschrijving en betaling weer digitaal via: www.meerhovenwandelt.nl
Geef bij de inschrijving aan in welke klas het oudste kind zit, en de achternaam van het kind. 
De stempelkaarten worden een week voor de start van de 4daagse in de klas van het oudste kind afgegeven.

Tijdens de avond-4-daagse zullen er diverse traktaties uitgedeeld worden, deels gesponsord door de winkeliers uit Winkelcentrum Meerhoven. De kinderen ontvangen de laatste avond bij de finish een medaille! Hiervoor dienen ze minimaal 3 avonden mee te lopen.
De laatste avond (vrijdag 17 mei) zorgen we voor een feestelijke intocht. Dus nodig familie, vrienden, buren uit om de kinderen feestelijk te onthalen en de welverdiende medaille te bewonderen.
Voor vragen kun je contact opnemen via mail: 4daagseMeerhoven@gmail.com.

Here we go again! Do you walk along?
This year the ’four day evening marches’ for children is being organized in Meerhoven. Children from the primary schools ’t Slingertouw and de Startbaan are welcome to join!

When​​: Tuesday May 14th to Friday, May 17th. 
For whom​: children from 4 up to 12 years old (group 1 t/m 8)
Route​​: every evening 5 kilometers
Time​​: gather at 18:15, start at 18:30 (expected finish between 19:30 and 19:45)
Where​​: start and finish in shopping mall Meerrijk (at the Hangar)
Costs​​: children € 3,00,  adults excl Nedam € 1,50, adults incl. medal € 3,00

Signing up
Also this year signing up and paying can be done online: www.meerhovenwandelt.nl. At the registration, indicate which class the oldest child is in including his/hers last name. 
The stamp cards are issued in the class of the oldest child week before the start of the marches.
Various treats will be distributed during the four day marches, partly sponsored by the shopkeepers from ‘shoppingcenter Meerhoven’. And on the last day children will get a medal at the finish! To earn the medal they need to walk at least 3 evenings.
The last evening (Friday May 17th) we will organize a festive entry. So invite family, friends and neighbours to celebrate the finish and admire the well-deserved medal.

For questions contact us by e-mail: 4daagseMeerhoven@gmail.com.
 

Delen: