Deze week: Inleveren biebboeken!

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Binnenkort wordt onze bibliotheken op beide locaties helemaal opgeschoond door medewerkers van de Witte Dame. Ook zullen er nieuwe boeken worden toegevoegd aan onze bibliotheken. 

 

Dit betekent dat ALLE biebboeken terug moeten naar de bieb. De boeken uit onze schoolbieb zijn te herkennen aan het nummer ‘048’ (Grasland) of ‘072’ (Waterrijk) op de rug van het boek. 

 

Op maandag 22 januari beginnen we met het verzamelen van alle boeken. Wilt u de biebboeken uiterlijk vrijdag 26 januari weer meegeven naar school? Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Slingertouw 

______________________________________________________________________________ 

Dear parent(s)/guardian(s), 

 

Soon our libraries at both locations will be completely cleaned up by employees of the Witte Dame (library). New books will also be added to our libraries. 

 

This means that ALL library books must be returned to our library. The books from our school library can be identified by the number '048' (Grasland) or '072' (Waterrijk) on the back of the book. 

 

We will begin collecting all books on Monday, January 22. Please bring the library books back to school no later than Friday, January 26. Thank you in advance for your cooperation! 

 

Kind regards, 

Team Slingertouw