Donderdag 7 september Inloopavond en kennismakingsgesprekken.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op donderdag 7 september staat de kennismakingsavond / inloopavond gepland voor ouders. 

Alle ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 6  zijn met hun kind uitgenodigd om tussen 18:00 en 19:15 uur vrij in te komen lopen en een kijkje te nemen in de klassen. 

De groepen 7&8 starten in het eigen lokaal om 19:15 uur met een presentatie over het PO-VO traject en de advisering. Hierbij zijn de kinderen ook van harte welkom. Hierna is er nog ruimte om kennis te maken met de groepsleerkracht. We sluiten de avond om 20:00 uur af. 

Vanaf aanstaande maandag kunt u weer inschrijven voor de individuele kennismakingsgesprekken met de groepsleerkrachten die zullen plaatsvinden in week 36 en 37. U ontvangt in uw mailbox een link om dit te doen. Let op! Mocht u niks ontvangen hebben, check dan ook even uw spam- of junkmail. 

We zien u heel graag donderdagavond 7 september. 

Team bs 't Slingertouw. 

-------------------------------------------------------------------

Dear parent(s)/caregiver(s),

On Thursday, September 7, the introductory evening / walk-in evening is scheduled for parents. 

All parents/guardians of the groups 1 through 6 are invited with their child to walk in freely between 18:00 and 19:15 to take a look at the classrooms. 

Groups 7&8 will start in their own classroom at 19:15 o'clock with a presentation about the PO-VO trajectory and advice. Here the children are also welcome. After this there will be time to meet the group teacher. We close the evening at 20:00 o'clock. 

From next Monday you can register for the individual introductory meetings with the group teachers which will take place in week 36 and 37. You will receive a link to do this in your mailbox. Please note! If you have not received anything, please also check your Spam or Junk mail. 

We look forward to seeing you Thursday evening, September 7. 

Team bs 't Slingertouw.