Een update!

 

4-9-2018

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Inmiddels alweer meer dan twee weken aan de slag. Locatie Waterrijk is weer volop in bedrijf, we genieten er volop van. Aan heel veel ouders een rondleiding mogen geven en wat waren we trots op de positieve reacties. Momenteel werken we verder aan het realiseren van een schoolplein. as Donderdag staat er een afspraak met de gemeente gepland om te bespreken hoe we dit gaan realiseren. In de herfstvakantie vindt er een kleine wijziging plaats bij de zoen en zoef strook om de doorloop voor de kinderen (iets) veiliger te maken.

Afgelopen maandag hadden we een studiedag. Er is veel besproken tijdens de studiedag. Zo hebben we het gehad over de nieuwe privacyregels die we natuurlijk serieus nemen. Hier hebben we al een start meegemaakt in het vorige schooljaar door de inschrijfformulieren te wijzigen. In deze nieuwe inschrijfformulieren is bv opgenomen hoe we met foto’s, video’s en bv leerlinglijsten om willen gaan en vragen we u daar toestemming voor. Helaas is deze informatie dus niet voor alle leerlingen in het verleden geïnventariseerd. Tijdens de informatieavond vragen we u middels een formulier toestemming te geven (of niet) voor het delen van informatie. De nieuwe AVG is een heel proces, wij nemen de nieuwe wet serieus, maar zijn ons er ook van bewust dat u soms opmerkingen of tips heeft. Deze mag u altijd naar mij mailen (slingertouw@skpo.nl).

Tijdens de studiedag heeft de werkgroep die onze studiereis organiseert de plannen gepresenteerd. Basisschool ’t Slingertouw is aan het internationaliseren en goed Engels spreken/ leren is daar een onderdeel van. We hebben er zin in in onze studietrip.

Ook is er gesproken over de mogelijkheden met de nieuwe Chromebooks waar alle leerlingen in de groepen 6,7 en 8 mee werken. Voor ons is een speerpunt om de kinderen digitaal te leren samenwerken. Wij denken dat dit met de Chromebooks in de toekomst heel goed kan. De software van Snappet werkt ook op deze Chromebooks zodat de kinderen verder werken zoals ze gewend zijn. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook gesproken over hoe we met beeldschermtijd omgaan en bv met schiet spelletjes. In het kort vinden wij dat het aan ons is om de meerwaarde van de Chromebooks/ het internet te gebruiken en zijn wij een school waarin we van alles willen ontdekken en op een goede manier met elkaar om willen gaan. Hierin passen dan bv geen schietspelletjes enz.

Onze interne begeleider Kim heeft verteld hoe zij samen met kinderen werkt middels de werkwijze van Numicon. Numicon is middel dat we gebruiken voor de kinderen die iets meer moeite hebben om te rekenen.

De leerkrachten van de groepen 3 volgen dit jaar een aantal bijeenkomsten met de titel ‘Groep 3 onder de knie’. Tijdens deze bijeenkomsten worden we begeleid om de werkwijze van groep 1/ 2 door te laten lopen naar groep 3 (zijn we in het vorige schooljaar al mee gestart!) De collega’s van de groepen 3 hebben ons geïnformeerd hoe zij na 1 bijeenkomst al zijn geïnspireerd!

Ook was er een presentatie over Kanjer trainingen. Trainingen waar kinderen en ouders gratis gebruik van mogen maken. Dit is een speciaal programma voor kinderen waarvan de ouders gaan of gescheiden zijn. Meer info is altijd te krijgen via de interne begeleider of via de website van Kanjertraining.

Als afsluiting zijn we samen met meneer Koen en juffrouw Jacqueline naar het speelbos in Meerhoven gegaan. Vele groepen 1 en 2 zijn inmiddels samen met de leerkracht in dit bos geweest en hebben daar van alles geleerd!

Delen: