English please!

 

16-1

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

We bieden als school al een aantal jaren  Engels vanaf groep 1. Dit hebben we samen opgepakt vanuit de visie 'Wereldburgerschap' waarbij het aanbieden/ leren van Engels of meerdere talen een mooie competentie is. Met Groove.me zijn de groepen 1 t/m 8 alweer een aantal jaren aan de slag. Inmiddels zien we zo veel good practice (lessen, activiteiten, woordmuren,  enz enz) om ons heen, dat dit ons het vertrouwen geeft om 'the next step' te zetten. 
Binnen de werkgroep internationalisering is er nagedacht over de volgende stappen. Dit ziet of hoort u de komende periode terug;

The next step in our English education:

Wat doen we en gaan we doen?

De methode Groove.me
Dit blijft  doorgaande lijn door de hele school.

Engelse muur; dit zien we al in meerdere klassen ontstaan. We maken samen met de kinderen een Engelse muur met woorden, bijvoorbeeld passend bij het thema. Dit doen we in de groepen 1 t/m 8.

1x in de week openen we de dag in het Engels in de groepen 1 t/m 8; de dagopening in het Engels is standaard op de dinsdagen.

1x per maand Freaky Friday afternoon in de groepen1 t/m 8; de hele middag in het Engels. Leerkracht spreekt Engels. Kinderen spreken Engels en/ of Nederlands. Ze moeten zich er prettig/ veilig bij voelen. 
The freaky Friday voeren we standaard uit op de eerste vrijdagmiddag van de maand.

Vrijdagmiddag 11 januari
Vrijdagmiddag 1 februari
Vrijdagmiddag 15 maart
Vrijdagmiddag 5 april
Vrijdagmiddag 10 mei
Vrijdagmiddag 7 juni

Vanaf groep 4: Dagritmekaarten in Engels en Nederlands.

Volgende keer weer meer!

Delen: